NEXT valt som mobilt produktionssystem av Peab Asfalt

road

Peab Asfalt har valt affärs- och produktionssystemet NEXT för sin beläggningsverksamhet i Sverige och Norge.

– Valet föll på NEXT i huvudsak beroende på att det är en mobil och molnbaserad plattform som passar oss som ligger ute på vägen. Att Next One Technology dessutom har       expertkompetens inom beläggningsbranschen är givetvis ett extra plus, säger Thomas Fransson, projektledare på Peab Industri Sverige.

NEXT är det branschspecifika affärs- och projektverktyg som utvecklats av Linköpingsbolaget Next One Technology. Den pågående digitaliseringen av byggbranschen kräver mobila molntjänster och här är NEXT det marknadsledande operativa verktyget. Med stort fokus på mobilitet sätter NEXT produktionen i centrum där slutmålet är att hantera allt operativt arbete papperslöst. Den dagliga mobila återrapporteringen höjer kvaliteten på indata samtidigt som det administrativa arbetet minimeras.

Data från vägkanten

Nu väljer Peab Asfalt NEXT för sin beläggningsverksamhet i Sverige och Norge. Peab Asfalt kommer att använda systemet både för stora infrastrukturprojektoch mindre lokala uppdrag ute i kommunerna.Enligt planen ska NEXT rullas ut i Sverige under säsongen 2018 och i Norge under nästa säsong.

– Peab kommer att använda våra mobila lösningar för att fånga data direkt ute vid vägkanten och målet är att göra hela det operativa informationsflödet papperslöst, säger Anders Jacobson, huvudägare i NEAB.

Befäster ledande ställning

När NEXT är helt implementerat i den svenska verksamheten kommer cirka 120 av Peab Asfalts medarbetare att kunna administrera och återrapportera uppdrag via NEXT.

Sedan ett par år tillbaka använder ett annat koncernbolag, Peab Anläggning, NEXT i delar av sin verksamhet med mycket gott resultat.

– Peab Anläggning har varit nöjda både med produkten NEXT och oss som leverantör och har givetvis varit en god referens. För oss innebär avtalet med Peab Asfalt att vi befäster vår marknadsledande ställning som leverantör av molnbaserade affärsverktyg för den svenska entreprenadbranschen, säger Jacobson.

NEAB växer snabbt

Next One Technology växer snabbt, under 2017 ökade antalet anställda från 12 till 18 och omsättningen ökade med 50 procent, till drygt 21 miljoner kronor. Starkt bidragande till den snabba expansionen är leveranser till företag inom mark- och anläggningssektorn där bolaget är ensamt om att ha ett rikstäckande avtal med bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) vad gäller mobila affärssystem.

Mer Information om Next One Technology och NEXT finns på www.next-tech.com

Kontaktpersoner:

Anders Jacobson, försäljningschef och huvudägare – 0708-21 31 91

Lotten Tholander, VD – 0706-57 57 20

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag