NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, og leverer også tjenester innen annen transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Under CHECKDagen 2021 hadde vi med oss Dorota Mazurkiewicz (HMS-ansvarlig) og Monica Holm (KS/HMS-sjef i divsisjon Bane) fra selskapet NRC Group for å fortelle om hvordan de jobber for å ivareta gode HMS-rutiner med smarte digitale løsninger.

NRC har en anlegg-, bane-, og miljødivisjon. Vi er 2000 ansatte i norge, sverige og finland. Vi har et slagord som heter “Tomorrow in the making” – CHECKD er en del av den strategien. Vi bruker CHECKD til gjennomføring og oppgavehåndtering, forteller Monica Holm.

 

Monica forteller at NRCs verdier står for troverdig, omtenksom og grundersjel. Om du slår sammen de første bokstavene, blir det tog. Derfor er det lett å huske, og det passer fint siden de jobber med jernbane.

Grundersjel står for at vi leverer infrastruktur, og ikke byråkrati. Derfor har vi valgt å jobbe med CHECKD. Det er veldig oversiktlig og strukturert: Vi oppretter underprosjekter som ligner på mapper, hvor vi oppbevarer all dokumentasjon, inkludert alle hendelser og protokoller, som kan lagres i PDF eller brukes digitalt senere. Dette gjør at det blir oversiktlig og tilgjengelig forteller Dorota Mazurkiewicz.‍

Vi har et prosjekt i Oslo sentrum for våre kunder Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Sporveien. Det er et veldig omfattende og komplisert prosjekt, men vi er snart ferdig – “Da blir Storgata great again” som våre kunder pleier å si, forteller Dorota.

‍Vi liker strukturen i CHECKD veldig godt. Det du ser på bildet (ovenfor) er forskjellige hendelser vi kan hente frem basert på forskjellige filtre. Jeg kan for eksempel hente frem mine egne rapporterte hendelser, eller hendelser fra andre på mitt lag. På den måten er det enkelt å få innblikk i hva som foregår i prosjektene. Det er like enkelt å gjennomføre en inspeksjonsrunde: det er bare å trykke på “Create Item” og velge den malen som er tilegnet for det aktuelle prosjektet sier Dorota.

Fordelen vi har sett knyttet til verne- og miljørunder i CHECKD, er at vi tidligere utførte vernerunder ved å ta mange bilder og lage en protokoller, mens vi i CHECKD kan tildele avvik eller aktiviteter direkte til de som skal håndtere det videre, samtidig som vi får den tradisjonelle protokollen “med på kjøpet” forteller Monica.

Dette er veldig tidsbesparende. Jeg trenger ikke sitte foran PC-en for å gjøre meg ferdig med vernerunden eller protokollen min, jeg gjør alt ute i feltet hvor hendelsene skjer. Det hender jo at ulykker oppstår på kontoret foran PC-skjermen, men det er bedre for oss å være der det er action – på anleggsplassen! Sier Dorota.

Det som er fint med CHECKD er at det ikke bare er enkelt å utføre verne- og miljørunder, men det er også veldig enkelt å delegere oppgaver, og det er like enkelt å lage egne sjekklister. Når vi lager egne sjekklister passer vi på at alt er i henhold til lovverket, kundens krav og organisasjonens krav. Vi kan også enkelt tilpasse sjekklistene hvis det er noe i prosjektet som endrer seg underveis, forteller Dorota.

Jeg har brukt CHECKD i over ett år, og jeg er veldig fornøyd med at jeg kan koble bilder, beskrivelser av hendelser og plasseringer på kartet i anlegget, sier Dorota.

Når du observerer en feil, rapporterer du inn avviket. Deretter fyller du inn beskrivelse av feilen, og du kan eventuelt legge til et bilde av feilen. Vi bruker også emneknagger for å vite hva slags typer punkter det er snakk om. Da kan vi senere hente ut statistikk og data på hvor mange typer punkter som ble registrert. Helt til slutt plasserer vi hendelsen på kartet, forteller Dorota.

I «gamledager» hadde vi ofte misforståelser som: “Hva mente du?, hvor mente du?”, men nå er ikke det et problem lenger, fordi alle vet «hva» og «hvor» noe har skjedd direkte i CHECKD, forteller hun videre

Oversikten i CHECKD gjør det lett å sortere på det man ønsker å se. Det er enkelt å se hva som er lukket, hva som er “in-progress”, hva som skal gjøres og hvem som trenger hjelp for å behandle sine hendelser.

Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man vil bruke CHECKD. Hvis jeg for eksempel ønsker å gjøre kollegaer bevisst på et fareområde, kan jeg enkelt hente ut spesifikke punkter, og lage en minirapport som dekker de gjeldende farene. Dette er særlig nyttig nå som det er vanskelig å samle flere personer sammen. Jeg bruker da CHECKD til å sende ut HMS-informasjon via e-post eller som tekstmelding, med en link eller QR-kode til rapporten jeg har laget i CHECKD. Dette gjør det enkelt å dele viktig informasjon.

Det har vært veldig bra nå i smittevernstiden at vi har lettvinte elektroniske løsninger tilgjengelig, nå når vi ikke kan være så mange sammen ute på prosjekt, sier Monica.

Det viktigste er at vi får jobbet med sikkerheten, og at folk kommer seg trygt hjem fra jobben! Sier Dorota