Utvidet dokument- og malhåndtering

Alle byggeprosjekter innebærer omfattende dokumenthåndtering, for eksempel tegninger, avtaler og KS / HMS-rutiner. Next Project tilbyr et dokument- og malhåndteringsverktøy som er raskt og enkelt for brukeren, men som samtidig inneholder profesjonelle funksjoner for den kresne eksperten.

  • Alt i skyen 
  • Mobil tilgang 
  • Tilgang til dokumenter via mappestruktur direkte synkronisert med Next Project
  • Malbehandling med autofyll av dokumenter 
  • Rolle / kontaktregister per prosjekt 
  • Standardmaler eller egendefinerte maler 
  • Versjonsstyring for full sporbarhet 
  • Ulike typer mappestrukturer for forskjellige typer prosjekter 

KS/ HMS -kravene i byggebransjen er omfattende. Med Next Project løses ikke bare administrative rutiner rundt dokument- og malbehandling på kontoret – Next Project mobilklient fungerer her som en støtte for den operative KS /HMS -styringen av sjekklister og dokumenter på arbeidsplassen. Dette gjelder informasjon til ledelse / fagpersoner samt tilbakemelding av data til kontoret.

Les mer om dokument- og malstyringsmodulen DocOnline.