Budsjett og prognose

Next sin budsjett- og prognosemodul forenkler og forbedrer styringen av økonomien for byggeprosjekter. Den tilbyr sporings-, analyse- og prognoseverktøy for å sikre at prosjektet ditt forblir økonomisk solid og effektivt fra start til slutt.

Optimaliser prosjektresultater med strategisk økonomisk planlegging

Er du tvunget til å gjøre manuelt forarbeid når du skal produsere data for avstemming og prognoser? Kanskje du henter ut tall fra økonomisystemet og lager prognosen din i Excel? Bruker du i stedet Next, gjør importmulighetene fra beregningsprogrammet i kombinasjon med fullstendig integrasjon mot økonomisystemet at det manuelle registreringsarbeidet forsvinner samtidig som du kan følge prosjektøkonomien i sanntid.

Import av kontobaserte budsjetter

Forbedre budsjetteringen din med muligheten til å direkte importere detaljerte, kontobaserte budsjetter fra ledende beregningsverktøy som BidCon, MAP eller Wikells.

Avansert endrings- og tilleggsarbeidsmodul

Effektiviser håndteringen av endringer og tillegg. Generer detaljert dokumentasjon og oppretthold løpende poster for nøyaktig budsjettplanlegging og nøyaktig fakturering til klienter. Sørg for at all tilleggsarbeid spores og faktureres korrekt, og oppretthold økonomisk integritet.

Allsidige prognoseverktøy

Tilpass deg det stadig skiftende landskapet av byggeprosjekter som håndterer flere prognoser. Denne funksjonen støtter forskjellige versjoner og perioder, slik at du kan planlegge for kortsiktige justeringer og langsiktige prognoser, og sikrer økonomisk beredskap for ethvert scenario.

Støtte for kvantumsrelaterte kontrakter

Administrer kontrakter effektivt basert på kvantitet, slik at du kan overvåke både inntekter (utførte mengder) og kostnader (ressurser). Få innsikt i prosjektets økonomiske resultater, slik at du har en klar forståelse av både inntekter og utgifter.

Aktivitets- og stedsbasert kostnadsoppfølging

Denne nye funksjonen lar deg bryte ned kostnader på aktivitets- og stedsnivå for å få en mer nøyaktig og gjennomsiktig oversikt over prosjektets økonomiske status. Du vil også kunne betydelig styrke din evne til å gjøre bedre etterkalkulasjoner for å vite hvordan dere skal prise deres inngående elementer og redusere gapet mellom kalkyle og produksjon.

Detaljert sporing av arbeidstid

Følg med på arbeidstimer etter konto eller ulike moduser/aktiviteter for en omfattende oversikt over arbeidskostnadene. Dette inkluderer sporing av endringer og tilleggsarbeid, noe som gir en grundig forståelse av arbeidskostnadene og deres påvirkning på det totale budsjettet.

Dynamisk budsjett- og prognosemodul

Hold deg i forkant med en budsjetterings- og prognosefunksjon som oppdateres dynamisk etter hvert som endringer eller tilleggsarbeid skjer. Denne sanntidsjusteringen sikrer at budsjettet ditt alltid gjenspeiler den nåværende statusen til prosjektet ditt, noe som gir mer nøyaktige prognoser og økonomisk planlegging.

Prosjektoversikt for økonomisk innsikt

Få et helhetlig bilde av prosjektets økonomiske tilstand med Nexts funksjon for prosjektoversikt. Overvåk økonomien på tvers av ulike delprosjekter eller endringer og tillegg, og analyser data på et overordnet nivå, for eksempel prosjekttype.

Alt du trenger til dine byggeprosjekter

Administrer hele byggeprosessen, fra start til slutt, med Nexts fullstendig skybaserte verktøy.

Alt i Next

Mestre ressurs- og aktivitetsledelse i bygg og anlegg med Next. Sørg for optimal allokering av all arbeidskraft og utstyr.

Prosjektadministrasjon

Mestre komplett byggeprosjektledelse med Next, ved å bruke våre avanserte verktøy for planlegging, innkjøp sammen med HSEQ-ledelse.

Økonomistyring

Håndter økonomien i byggeprosjektene dine effektivt med Next, som tilbyr verktøy for budsjettering, fakturering og økonomisk prognose.

For byggeplassen

Øk effektiviteten i utførelse av arbeidsplassen med Next, som integrerer avvikshåndtering, inspeksjoner og sanntidsdatahåndtering.

Alle funksjoner

Utforsk alle funksjoner i Next for byggeprosjektstyring, fra prosjektplanlegging til økonomi og utførelse på en plattform.

25 års bransjeerfaring og over 3000 kunder

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next Project kan hjelpe din bedrift.