Uppgifter

Dokumentera, hantera och fördela olika uppgifter och problem som uppstår i bygg- eller fastighetsprojekt på ett effektivt sätt med Next. Effektivisera hanteringen av uppgifter både under produktion och ledning, från början till slut.

Effektiv projektledning med smidig uppgiftshantering

Hantera den utmaning det innebär att hålla reda på olika uppgifter och problem i byggprojekt. Samla och hantera all relevant information på ett ställe och få en perfekt översikt och uppföljning. Garanterat bättre än traditionella metoder som papper och penna.

Detaljerad information för varje uppgift

Varje uppgift eller problem inkluderar plats (på ritningar eller andra kartor), dokumentation (anteckningar, länkar, foton etc.), ansvarig person, typ (avvikelse, kvalitetskontroll, miljö/säkerhet, inspektionsanmärkningar, etc.) och status.

Tydlig statusmarkering med färger

Uppgifter och problem tilldelas en färgkodad status för enkel uppföljning från början till slut. Färgerna indikerar olika stadier som grå (loggad), röd (tilldelad), gul (pågående), blå (avslutad) och grön (godkänd och avslutad).

Spårning av uppgifter och problem på ritningar

Precisera uppgifter och problem direkt på ritningar eller kartor, vilket ger ett tydligt visuellt sammanhang och hjälper till med korrekt, platsspecifik problemlösning.

Mobil tillgänglighet för alla

Oavsett din roll i projektet kan du få tillgång till information om uppgifter och problem när du är på språng. All rapportering är samlad under projektet i Next, vilket gör uppföljningen enkel från kontoret.

Tilldela personal och leverantörer uppgifter effektivt

Tilldela uppgifter och ansvar på ett effektivt sätt till personal och leverantörer för tydliga roller och förbättrat samarbete genom alla projektstadier.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.

Allt i Next

Bemästra resurs- och aktivitetsledning inom bygg med Next. Säkerställ optimal allokering av all din arbetskraft och utrustning.

Projektadministration

Upptäck Nexts molnbaserade verktyg för projektledning. Optimera dina byggprojekt från start till slut med ökad effektivitet och samarbete.

Ekonomihantering

Hantera dina byggprojektekonomier effektivt med Next, som erbjuder verktyg för budgetering, fakturering och ekonomisk prognos.

För byggarbetsplatsen

Höj effektiviteten i arbetsplatsutförandet med Next, som integrerar avvikelsehantering, inspektioner och hantering av uppgifter i realtid.

Alla funktioner

Utforska alla funktioner i Next för byggprojekthantering, från projektplanering till ekonomi och platsutförande, på en enda plattform.

25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.