Admin killer: Ta död på den tråkiga administrationen med Next

Byggföretag står under stor press att slutföra projekt i tid och hålla sig inom budget. Administrativa uppgifter tar upp värdefull tid, och manuell datahantering ökar risken för fel, vilket kan leda till dyra och försenade projekt. För att möta dessa utmaningar erbjuder Next projektverktyg och affärssystem för byggbranschen som effektiviserar arbetsflöden och processer genom automatisering och tillgång till realtidsdata, vilket kan ge företag betydande fördelar.

Företag i byggbranschen hanterar dagligen komplexa administrativa uppgifter. Tidlappar, dagrapporter och följesedlar ska sammanställas till både uppföljning och fakturaunderlag. Manuella processer, ofta spridda över olika system, är inte bara tidskrävande utan också felbenägna. Denna ineffektivitet gör att många projekt överskrider tidsfrister och budgetar, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser. Genom att digitalisera och automatisera de dagliga processerna har dessa företagare mycket tid och pengar att spara.

Regler och dokumentationskrav i branschen kräver att byggprojekt ständigt uppdateras och dokumenteras av olika aktörer och anställda. Felaktig hantering eller förlust av viktig information mellan avdelningar kan leda till förseningar och misstag. Dessa föråldrade arbetssätt understryker ytterligare behovet av effektivare lösningar för att hantera alla administrativa utmaningar.

Ett annat vanligt problem i branschen är förseningar och kostnadsöverdrag på grund av försenade eller ofullständiga projektdata. Genom att automatisera insamlingen och bearbetningen av data får du bättre kontroll och insikter, vilket leder till ett effektivare projektgenomförande.

Förbättrad projektledning

”Genom att frigöra tid från rutinuppgifter kan anställda fokusera på kärnverksamheten, vilket ökar både produktivitet och lönsamhet. De kan lägga mer tid på värdeskapande arbete medan vår automatisering tar hand om det repetitiva administrativa arbetet,” säger Anton Nyborg, projektledare på Next.

Nyborg har arbetat på Next i flera år och vet vad han pratar om. Han pratar dagligen med kunder, vilket ger honom en unik inblick i deras utmaningar och behov. Som projektledare är hans främsta ansvar att implementera Nexts lösningar hos kunderna, en roll som kräver nära dialog och förståelse för varje kunds specifika situation.

Nyborg betonar hur tillgång till realtidsdata via Nexts plattform omvandlar komplex information till användbara insikter.

”Våra kunder märker att de får en mer omfattande och aktuell överblick av sina projekt med Next, vilket leder till bättre projektstyrning och snabbare beslutsfattande. Överblicken ger projektledare de verktyg de behöver för att hantera projekt mer effektivt och noggrant.”

Nära kunden: Anton Nyborg förstår våra kunders behov och vet hur viktigt det är att automatisera arbetsflöden för att öka effektiviteten och lönsamheten.

Automatiserade moduler

Nexts innovativa lösningar är utformade för att minimera det administrativa arbete som ofta belastar byggbranschen. Våra digitala moduler täcker allt från tidrapportering och materialhantering till fakturering. Dessa verktyg låter användare automatisera insamling, bearbetning och rapportering av data vilket frigör tid som annars skulle gå åt till manuell datahantering.

”Ett bra exempel är vår faktureringsmodul, som hanterar en av de mest tidskrävande delarna av projektledning. Med denna modul kan fakturor genereras, sorteras och hanteras automatiskt vilket sparar både tid och minskar felmarginalerna.”

En annan funktion i Nexts system är den integrerade autofyllfunktionen för dokumenthantering. Dokument fylls automatiskt med projektdata och information från tidigare aktiviteter vilket eliminerar behovet av manuell inmatning och uppdatering. Detta sparar kunder värdefull tid, minskar risken för fel och ger en helt annan noggrannhet i dokumenthanteringen.

“Vi har också implementerat avancerade taggningsfunktioner som gör det enklare att hålla ordning på dokument och relaterade kostnader. Det hjälper våra kunder att hantera administrativa uppgifter och säkerställer att ingen viktig information missas,” fortsätter Nyborg.

Automatiserad assistans: Spara tid och pengar genom att använda en av de många automatiserade modulerna i Next Project.

Långsiktiga fördelar

Nyborg har märkt att många kunder inte inser hur tung den administrativa bördan är förrän de har använt Next ett tag. Först då förstår de verkligen hur mycket tid och resurser de sparar. Detta ögonblick markerar ofta en stor förändring i hur de värderar och använder Nexts lösningar i sin vardag.

”I början av implementeringen av våra produkter och system tror jag inte att de flesta av våra kunder inser hur mycket tid de sparar genom att systematisera sina rutiner. Med tiden förändras det. De märker att vardagliga uppgifter som tidigare tog lång tid nu är mycket enklare och smidigare och att de långsiktiga fördelarna är många.”

“Det blir enklare att starta nya projekt, tidrapportering och bokföring digitaliseras, och de behöver inte sätta sig in i projektet varje gång. De får snabbt en tydlig överblick, vilket ger snabbare klarhet i vad som behöver göras för att skapa lönsamhet,” avslutar Nyborg.