Riv och betongteknik

Affärssystemet som förenklar administrationen för riv- och betongteknikföretag

NEXT har ett stort antal företag som sysslar med rivning, håltagning och betongteknik. En av anledningarna är garanterat att det inom den här nischen är mycket viktigt att dagligen fånga vad som händer på arbetsplatsen. Risken är annars stor att man missar fakturering och/eller har ett tungrott administrativt arbete att i efterhand sammanställa utfört arbete, samt att reda ut eventuella tilläggsarbeten som ska särredovisas.

När det gäller rivning finns många gemensamma nämnare med mark & anläggning, d v s mycket maskinintensivt och mycket arbetstid, och inte sällan sysslar våra befintliga kunder med dessa verksamheter parallellt.

Håltagning och sågning har ju en alldeles egen problematik i och med att man har en mängd unika parametrar att hålla reda på; typ av material och armering, antal hål, hålens djup, antal sågade meter, o s v. Det är därmed inte helt okomplicerat att återrapportera detta så att man kan få med både uppföljning och fakturering direkt från fältet. Väl genomtänkta prislistor är ett mycket gott stöd i detta arbete.

NEXT har många av de funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera vidare kring NEXT som verktyg för er verksamhet, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. Kontaktinformation hittar du här.