Next One Technology är ett kunskapsföretag i lika stor utsträckning som det är ett IT-bolag. Kunskapen har förvärvats under många års arbete i branschen och vi är pedantiska när det gäller att se till att nya Next-medarbetare skolas i yrket.

Som ny i Next-familjen får du, inte helt olikt lärlingssystemet, en erfaren Next-projektledare som mentor. Under de första månadernas anställning ”skuggar” personen sin mentor, hjälper denne med förberedelser, på utbildningar, workshops och arbetar successivt mer och mer med egna arbetsuppgifter och ansvarsområden. Under inskolningsfasen förflyttas rollerna successivt så att den nyanställda är huvudansvarig för kundens Next-projekt och mentorn istället finns med i bakgrunden som stöd. Detta sätt att arbeta på uppskattas både av vår egen personal och av våra kunder, som får rätt hjälp snabbare och fler kontaktpersoner för Next-frågor.

Den här skolningen kallar vi Next Academy och den är en mycket viktig del i vårt erbjudande till våra kunder, d v s att kunden alltid ska möta en leverantör som kan svara upp när det gäller kompetens.