Budsjett og prognose for byggeservice og entreprenører

Er du tvunget til å gjøre manuell forberedelse når du må produsere dokumentasjon for budsjettering og kostnadsestimeringer? Kanskje du plukker ut tall fra økonomisystemet og gjør din prognose i Excel?

Bruker du Next Project i stedet, betyr importmulighetene fra kalkyleprogrammet i kombinasjon med fullstendig integrasjon med økonomisystemet at det manuelle arbeidet forsvinner

  • Import av kontobasert budsjett fra kalkyleverktøy, f.eks. BidCon, MAP eller Wikells
  • Arbeidstid kan følges opp på konto (som en ren kostnadspost) eller separat på et hvilket som helst antall steder / aktiviteter og / eller EAT.
  • ETA -modul med mulighet til å plukke ut både ETA -spesifikasjonen og en pågående ETA -journal og hvor ETA -spesifikasjonen fungerer både som anbuds- og fakturagrunnlag for kunden.
  • Budsjett- og prognosemodul som oppdateres automatisk etter hvert som EAT -ene oppdateres
  • Prognosemodul der du kan jobbe med et hvilket som helst antall prognoser (både flere versjoner og perioder)
  • Grunnlag for suksessiv fortjenesteavregning
  • Prosjektoversikt, dvs. en mulighet til enkelt å følge økonomien i ulike delprosjekter eller EAT, men også på et overordnet nivå, f.eks. Type prosjekt
  • Støtte for mengderelaterte kontrakter der du kan spore både inntekter (utførte mengder) og kostnader (ressurser).

Budsjettet ditt er en viktig del av virksomhetsplanen. Det er den som setter målene for inntekter og rammene for utgifter. Men et budsjett må også kunne være fleksibelt. 

Har man et moderne og oppdatert økonomisystem, som NEXT Project kan tilby, kan man automatisk oppdatere prognoser for hvert år som går i det man får ny informasjon tilgjengelig. 

Et budsjett bør tenkes på som et levende dokument som endres etter hvert som prosjektet utvikler seg. Arbeid utført, endringer i omfanget og tidsforsinkelser påvirker ofte planen og budsjettet etter hvert som et prosjekt utfolder seg.

Når en setter opp et prosjektbudsjett begynner man med et klart og fullstendig arbeidsomfang. Målene for prosjektet er tydelige og man har et klart bilde av hva som må gjøres og når det må gjøres før arbeidet kan prises. Et av de viktigste punktene å starte med er å kommunisere tydelig med ulike partene og få så mange detaljer som mulig om arbeidet og tidsplanen.

Etterhvert som budsjettet er satt og prosjektet har kommet i gang, kan man tydelig se fordelene med punktene nevnt ovenfor. Å kunne være fleksibel når ting endres, kunne gi raske og tydelige beregninger på nye kostnadsbilder og å holde prosjektsbudsjettet oppdatert i sanntid er kun noen få fordeler som gjør prosjektøkonomien lettere.

Den mest moderne måten å spore og vedlikeholde et prosjektbudsjett på er å bruke en programvare som NEXT Project. Programvaren fungerer som en alt-i-ett-løsning og kombinerer prosjektledelse, kostnader, mål, budsjetter og kommunikasjon sammen, hvor alt er på ett sted.