Budsjett og prognose for byggeservice og entreprenører - NEXT

Er du tvunget til å gjøre manuell forberedelse når du må produsere dokumentasjon for avregning og prognoser? Kanskje du plukker ut tall fra økonomisystemet og gjør din prognose i Excel?

Hvis du bruker NEXT i stedet, betyr importmulighetene fra kalkyleprogrammet i kombinasjon med fullstendig integrasjon med økonomisystemet at det manuelle registreringsarbeidet forsvinner mens du kan følge prosjektøkonomien i sanntid.

  • Import av kontobasert budsjett fra kalkyleverktøy, f.eks. BidCon, MAP eller Wikells
  • Arbeidstid kan følges opp på konto (som en ren kostnadspost) eller separat på et hvilket som helst antall steder / aktiviteter og / eller EAT.
  • ETA -modul med mulighet til å plukke ut både ETA -spesifikasjonen og en pågående ETA -journal og hvor ETA -spesifikasjonen fungerer både som anbuds- og fakturagrunnlag for kunden.
  • Budsjett- og prognosemodul som oppdateres automatisk etter hvert som EAT -ene oppdateres
  • Prognosemodul der du kan jobbe med et hvilket som helst antall prognoser (både flere versjoner og perioder)
  • Grunnlag for suksessiv fortjenesteavregning
  • Prosjektoversikt, dvs. en mulighet til enkelt å følge økonomien i ulike delprosjekter eller EAT, men også på et overordnet nivå, f.eks. Type prosjekt
  • Støtte for mengderelaterte kontrakter der du kan spore både inntekter (utførte mengder) og kostnader (ressurser).