ME -selskaper

Det komplette forretningssystemet for maskintekniske selskaper

ME (Maskinentreprenørene) har i dag rundt 2300 medlemsbedrifter som er aktive innen tomt og anlegg, alt fra enkeltpersonforetak til store selskaper med en omsetning på hundrevis av millioner kroner.

Å si at du jobber med «mark og anlegg» kan i prinsippet bety alt fra å justere kantstein, kjøre en last med grus til å bygge havneanlegg. Uavhengig av størrelsen på jobben, er det av største betydning for land og konstruksjon å «fange dagen».

Som markentreprenør jobber du ofte ut fra en à-prisliste eller fortløpende, med NEXT får du muligheten til å daglig motta rapporter om fremdrift i form av følgesedler fra transporter, utgravningsmengder, maskintimer, ETA og UE rapportering. Selvfølgelig får du også et grunnlag for lønn som kan leses inn i lønnsprogrammet i forbindelse med lønnskjøring.

Mange av våre kunder innen mark og anlegg beskriver ofte situasjonen sin før NEXT på følgende måte:

 • Det er ofte brosjyrer og leverandørfakturaer som venter på skrivebordet ditt.
 • Det er stressende å alltid ligge etter med fakturering.
 • Du har ikke alltid kontroll over økonomien, noe som skaper angst med jevne mellomrom.
 • Ikke sikker på om alt virkelig følger med fakturadokumentasjonen. Det er rett og slett ikke tid til å holde styr på alt.
 • På sine egne kontrakter vil de gjerne ha bedre kontroll over ETA -jobbene og vil gjerne holde kunden kontinuerlig oppdatert om situasjonen.
 • I løpet av sesongen tar det både kvelder og helger for papirene.
 • Til slutt, får vi virkelig betalt for alt arbeidet, materialer og maskiner som er lagt ned?

NEXT gir deg en helt annen hverdag

Med en forretningslogikk hentet fra NCC, og en mobilapplikasjon som tillater daglig rapportering av maskintid, arbeidstid, materialer og dagbok, får du en helt annen arbeidssituasjon og en helt annen kontroll over virksomheten. Det at følgesedler og fakturaer kommer inn digitalt betyr daglig kontroll med økonomien og en mulighet til å fakturere «når du vil», samtidig som det administrative papirarbeidet reduseres dramatisk.

 • Håndterer prosjektforpliktelser i form av sjakter / utgravninger og de små transportordrene på forskjellige måter – dette er helt forskjellige typer oppdrag som også bør håndteres annerledes.
 • Komplett støtte for alle typer mengderellaterte oppgaver.
 • I bakgrunnen beregner du økonomien til hver maskin. Inndata blir automatisk hentet i sanntid i forbindelse med maskinistenes daglige rapportering.
 • Kan også registrere faktisk tid per maskin for daglig rapportering.
 • Alle ressursene som brukes kan spores totalt eller per periode. Gjelder både økonomi og kjøretiden til maskinene.
 • Signerer digitale følgesedler.
 • Rapportert tid til lønn settes automatisk mot belastbar maskintid. Avvik kan spores per ansatt i sanntid.
 • Prosjektoppfølging kan skje på alle nivåer, fra maskin- og individnivå til prosjektnivå
 • Etterkalkyler beregnes automatisk på alle fullførte prosjekter. I beregningen er det også tatt hensyn til alle interne kostnader / ressurser som benyttes i oppdraget. Forutsetningen er at interne ressurser er i den interne prislisten.
 • Takket være automatiske etterkalkyler kan det enkelt gjøres analyser der du kan sammenligne lønnsomheten til forskjellige typer oppdrag mot hverandre, f.eks. gravearbeider, transportjobber, private kunder / bedrifter, egne oppgaver mot UE -jobber.
 • Snøryddingsjobber kan være som faste ordre.
 • Unike «sjekklister» for forskjellige roller i mobil tidrapportering. (Gravemaskiner og sjåfører bruker ofte forskjellige ressurser, i NEXT vises bare maskiner og materialer som er relevante for rollen)

Klarer virkelig våres gutter dette?

Alle ser ut til å være enige om at tilbakemeldinger fra mobil er fremtidens melodi. Det store spørsmålstegnet er snarere hvor fort endringen vil skje, og om vi kan få våre sjåfører og maskinister til å rapportere via telefon eller nettbrett i stedet for på en papirleveringsseddel.

Vi i Next One Technology har gjennom årene hjulpet hundrevis av bransjekolleger med å komme seg over terskelen, og vi er godt rustet til å hjelpe deg også!

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du vil diskutere videre om NEXT som et verktøy for virksomheten din, eller hvis du vil lytte med referansekunder i området. Kontaktinformasjon finner du her .