Wilzéns – byggeselskapet som fokuserer på fremtidens HMS og – och bærekraftsspørsmål

wilzéns

Bygg- og eiendomssektoren står for en betydelig del av samfunnets miljøpåvirkning. Sammenlagt står sektoren for omtrent 5 til 35 prosent av miljøpåvirkningen i Sverige innenfor områdene som følges opp med Boverkets miljøindikatorer. Å få byggesleskaper til å starte arbeidet mot en klimanøytral industri i 2045 kan virke som en stor utfordring, men i bygg- og eiendomsselskapet Wilzéns er dette en del av den daglige driften allerede i dag. De jobber mot ambisiøse HMS-mål, der miljøparameterne  spiller en utrolig viktig rolle.

Herman Nilsson er HMS-sjef hos Wilzéns og har ansvar for det strategiske arbeidet med bærekraft i selskapets konsernledelse. Han fungerer også som HMS-spesialist og rådgiver for prosjektledere og byggeledere i selskapets byggeprosjekter. Han beskriver utfordringene hans rolle står overfor, og trendene som han tror vil påvirke HMS-arbeidet i bransjen, der klimaomstillingen driver digitaliseringen i bransjen med stormskritt og mener det er et særdeles økt behov for digitale verktøy og hjelpemidler for å lykkes med dette.

Tydelig styring og oppfølging er vikitg

En av de største utfordringene for å nå miljø- og kvalitetsmålene er behovet for klar styring og oppfølging i arbeidet med bærekraft. Wilzéns jobber aktivt med å finne klimaeffektive produkter og å påvise dette, for eksempel gjennom riktig valg av materialer og maskiner. Dette handler om å oppnå effektiv produksjon uten at det blir for kostbart.

− Vi har tusenvis av forskjellige produkter vi jobber med og flere leverandører og underentreprenører hvor det forventes at vi har kontroll på miljø og kvalitet. Slikt tar tid og informasjonen er ofte spredt. Men å gjøre dette til en rutinemessig oppgave, både i organisasjonen og i våre prosjekter, fra det stort til smått, er en stor utfordring. Samtidig kan ikke arbeidet bli for tungt administrativt og resultere i at prosjektledere og arbeidsledere drukner i administrative oppgaver, sier Herman.

Det er ikke et redusert antall reiser til Thailand som er avgjørende.

For å virkelig gjøre en forskjell kreves det noen som tar disse spørsmålene på alvor og vil jobbe med dem. Klimaendringene vi ser med for eksempel økende temperaturer, økt årlig nedbør og flom har aktualisert klimaspørsmålet mer enn noen gang. Her kreves det at bedrifter og enkeltpersoner virkelig ønsker å bidra til bærekraftig bygging.

Arbetsplats med cement−På Wilzéns har vi mulighet til å oppnå en svært høy bærekraftighet. Vi gjør en forskjell i verden som folk faktisk legger merke til raskt og innser effekten av. Det spiller ingen rolle hvor mye jeg kildesorterer hjemme eller begrenser antall Thailand-reiser jeg tar. På en dag i Wilzéns kan jeg optimalisere en konstruksjon slik at vi halverer mengden betong som trengs. Da har jeg gjort mer forskjell i løpet av en arbeidsdag enn jeg noensinne vil gjøre som en privatperson gjennom et helt liv, sier Herman.

En omstilling som tar tid.

En av de største årsakene til at det ikke gjøres mer i byggebransjen er at omstillingen tar tar tid. Kravstilling er viktig, men byggeselskapene må også begynne å tilpasse seg de nye kravene. Herman tror at man må bli tøffere mot bransjen og tvinge dem til å jobbe med klimaspørsmålet, slik at man sammen kan nå målene. Det er for mange aktører som ikke jobber med med klima i fokus, og som heller ikke bryr seg fordi det ikke er økonomisk lønnsomt.

−Det er dyrt å bygge i dag, og det er en grunn til at det er dyrt. Det kreves så utrolig mye både når det gjelder kompetanse, verktøy og systemer for å klare å bygge som vi ønsker. Å fremme og aktivt jobbe med klimaomstillingen og samtidig holde kostnadene nede er en utfordring for byggselskaper som har en ambisjon om å være miljøbevisste, sier Herman.

HMS i byggebransjen tar allerede stor plass

Byggarbetsplats

Sammenlignet med noen år tilbake, legges det nå en helt annen vekt på rollen som HMS-ansvarlig, både innen bygg og anlegg. Klimaendringene vi ser i verden gjør at det kreves noen som kan samordne og styre byggverdenen i riktig retning. Derfor har det nå begynt å bli en selvfølge å ha en person som jobber med HMS innen bygg. Rollen har også en mye mer virkelig funksjon nå, siden bærekraft er noe som omfatter så mange forskjellige kategorier innen en organisasjon. Nesten alle spørsmål innen byggbransjen i dag omfatter bærekraft. I tillegg tror Herman at rollen som HMS-ansvarlig generelt i bransjen vil bli mer tydelig spesifisert og delt mellom det operative og strategiske arbeidet.

− Jeg tror rollen vil være omtrent som den er i dag, men man vil nok velge om man har delt funksjoner for den operative virksomheten, det vil si den som jobber med produktet i selve utførelsen, og den personen som jobber med bærekraftig virksomhetsutvikling. Arbeidet går hånd i hånd, men jeg tror det vil legges enda mer energi på den oppdelingen.

Innkjøpere øker barrieren for HMS-arbeidet

Herman tror at trendene som vil påvirke byggselskaper som Wilzéns, er det som folk blir oppmerksomme på og begynner å stille krav til, både som kommuner og byggeselskaper blir klar over og tar til seg. I dag er det etterspørsel etter et bærekraftig produkt. Folk ønsker for eksempel å bo i et HMS-vennlig hus, og for bare noen år siden var fokuset på at vi ikke ønsket at barna våre skulle gå på en skole med helseskadelige materialer. Der man var tidlig ute med å styre mot en giftfri miljø. Her får nettopp påvirkningen fra allmennheten en avgjørende betydning for HMS-arbeidet i byggebransjen.

Lastbil som åker på en väg

−Det vi tydelig ser er at stadig flere stiller strengere krav til HMS. For oss som entreprenør er det utrolig viktig å også følge utviklingen og møte den for å kunne levere det som etterspørres. Vi på Wilzéns er av den oppfatningen om at hvis vi er best på miljøområdet, vil det også føre til flere forretningsmuligheter, sier Herman.

Holdbare leverandørkjeder

Klimatrikken økes ytterligere av det faktum at byggebransjen også må sikre at leverandørene deres tar miljø og bærekraft på alvor. Wilzéns jobber aktivt med bærekraftige leverandørkjeder og er en leder på området. De har kontinuerlig oppfølging i form av kontroller av leverandører og underentreprenører, og de tar også inn ekstern hjelp for dette.

−Vi samarbeider med mange som også har kontrollerer og godkjenner leverandører som vi bruker for å øke kontroll i våre prosjekter. Dessverre tror jeg det er mange byggeslekspaer som mangler en uavhengig instans som kan verifisere deres arbeid på samme måte. Herman påpeker at dette kommer av økonomiske årsaker. Vi sørger for å kun samarbeide med bestillere og leverandører som er kontrollerte og godkjente, slik at vårt arbeid utføres på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Bærekrafts- og HMS-arbeidet digitaliseres.

De siste årene har det kommet utallige digitale verktøy for HMS-arbeidet, men en stor utfordring er at mye av detter er utviklet av personer som ikke har bakgrunn fra byggebransjen.

Kvinna med laptop på byggarbetsplats

– De digitale verktøyene utvikles for byggebransjen av noen som ikke er fra bransjen. Jeg vil si at vi nå prøver å finne riktige plattformer og verktøy for å jobbe digitalt, og helst finne noe som dekker så mye som mulig uten at vi trenger å ha flere leverandører, sier Herman.

På grunn av digitaliseringen har det blitt vanligere å bruke enkle digitale sjekklister på mobilformat istedenfor å bruke bærbare datamaskiner eller nettbrett. Dette verktøyet lar brukeren enkelt gjennomføre kontroller ved å bruke kameraet eller diktere direkte på telefonen, og deretter raskt konvertere det til KMA-dokumentasjonen som er nødvendig for å tilfredsstille bestilleren.

Next Project– prosjektverktøy utviklet for fremtiden byggeselsakper

Vi hos Next har en dyp forståelse for byggbransjen og har utviklet Next Project som et effektivt digitalt verktøy for å hjelpe våre kunder med å møte kravene og utfordringene de står overfor. Vi er stolte av å ha Wilzén som en av våre kunder, og vi er dedikert til å fortsette å utvikle innovative løsninger som vil forenkle styring, prosesser og lovpålagte krav i bransjen. Kontakt oss eller book en demonstrasjon for å lære mer om hvordan Next kan hjelpe deg med digitaliseringen av byggbransjen.

Herman Nilsson

Herman Nilsson, KS/HMS-sjef i Wilzéns

Herman Nilsson er KS/HMS-sjef for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet hos Wilzéns. Med bakgrunn innen bærekraft og miljøvitenskap har han omfattende erfaring som konsulent innen bygg- og infrastruktursektoren. Hermans lidenskap for bærekraft driver ham til å dele sin kunnskap og entusiasme gjennom hele organisasjonen og etablere effektive prosesser som oppfyller både kundenes og bedriftens HMS-mål. Hans endelige mål er å sikre at bærekraftige metoder integreres i hele leverandørkjeden.

Les hva våre kunder sier

Oppdag hvordan Next revolusjonerer prosjektledelsen din – les referansene våre og dra nytte av fordelene med Next.

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Struktur og orden for Lindstams Bygg med nytt prosjektverktøy tilpasset konstruksjon

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Før Next Field hadde jeg ofte full innboks med mye ulest e-post

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift