Slik kan du unngå at prosjektet blir forsinket

Kostnader som løper løpsk på byggeprosjekter, skyldes ofte én ting: manglende evne til å fullføre på tid. Skal du holde budsjettet, må du holde skjema.

Her gir vi deg 6 tips til hvordan de beste entreprenørene i bransjen holder styring og kontroll på prosjektene og samtidig sikrer lønnsomhet.

 Få bukt med forsinkelser og flaskehalser

Det er to typer problemer som gjør at byggeprosjekter blir liggende etter skjema: forsinkelser og flaskehalser.

Eksempler på forsinkelser:

Dere har satt av to dager til støpearbeid, men det blir regnvær.

Prosjektet må nå forskyves med to dager.

En underentreprenør møter ikke opp til avtalt tid

Arbeid tar lengre tid enn forventet

Levering av materialer blir forsinket

Flaskehalser oppstår når arbeid ikke kan gjøres fordi det er avhengig av at et annet arbeid blir unnagjort først. For eksempel at muringen må utsettes til fundamenteringen er fullført.

God prosjektering må til for å unngå forsinkelser, og flaskehalser må avdekkes lang tid i forveien for at de ikke skal bli til forhindringer.

Bedre prosjektledelse

Som resultatansvarlig har prosjektlederen den overordnede ledelse av byggeprosjektene, og han må planlegge slik at prosjektet kommer i havn innen fristen.

Mange prosjekter mislykkes på grunn av dårlig prosjektledelse.

En prosjektleder må ta seg av alt fra tilbudsgiving/anbudsregning, planlegging, samordning, innkjøp til teknisk og økonomisk styring, offentlig saksbehandling, kundekontakt og personalansvar.

Gode prosjektledere sjonglerer alle disse ballene i lufta samtidig som de styrer klar av forsinkelser og flaskehalser.

 Planlegging, planlegging og atter planlegging

Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet, ifølge den greske filosofen Platon. En god og fleksibel prosjektplan er avgjørende for å få fullført byggeprosjekter i henhold til plan og entreprise.

Mange entreprenører setter i gang med prosjekter – store som små – uten å sette seg godt nok inn i prosjektets effektmål og gevinstplan, uten å etablere gode nok rammer for tid og kostnader, og uten å holde god kommunikasjon med eier- og leverandørinteresser.

Det må alltid tas høyde for alle eventualiteter i utførelsesprosessen som kan forårsake forsinkelser, og hvordan disse skal håndteres.

 Klare rollefordelinger og ansvarsområder

Byggeprosjekter består av en rekke arbeidere, entreprenører, underentreprenører, byggeledere og andre aktører. Uklar ansvarsfordeling kan føre til misforståelser, slurv og betydelige forsinkelser. Derfor er det nødvendig med tydelig avklarte rollefordelinger og ansvarsområder.

Hva skal gjøres, hvem har ansvaret for det, og når skal det være gjort?

Men unngå enveiskommunikasjon – medarbeiderne dine må ha et ord med i laget for at de skal ha eierskap til prosjektet.

 God kommunikasjon mellom partene

Dårlig kommunikasjon kan fort gjøre småproblemer til store forsinkelser.

Når det oppstår uforutsette utfordringer ute i felt, må det være åpne kanaler mellom entreprenøren, prosjektledelsen og prosjektets interessenter. Du må få diagnostisert problemet og kommunisert det til alle de viktigste interessentene – brennkvikt. Ta en samling i bånn og finn en løsning så fort som mulig.

 Sist men ikke minst: sanntidsinformasjon

Mobil teknologi som kan innhente informasjon i sanntid i felt, om for eksempel fremdrift, endringer og avvik, gir færre forsinkelser og flaskehalser i byggeprosjektet.

Sanntidskommunikasjon via for eksempel digitale befaringsverktøy sikrer at alle involverte parter har tilgang til samme informasjon samtidig. Dermed blir det færre feil – og det går fortere å ta hånd om problemer før de fører til forsinkelser og byggestans.

Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.

Les hva våre kunder sier

Oppdag hvordan Next revolusjonerer prosjektledelsen din – les referansene våre og dra nytte av fordelene med Next.

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Struktur og orden for Lindstams Bygg med nytt prosjektverktøy tilpasset konstruksjon

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Før Next Field hadde jeg ofte full innboks med mye ulest e-post

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift