Prosjektene er tilgjengelige som vanlig i Next

Next- bruker inviterer et ubegrenset antall eksterne parter

Kunde, byggherre eller leverandør logger på Next Portal for å motta informasjon

Om Next Portal

Hvis du bruker Next Portal, kan du gi eksterne aktører (kunder, byggherre, leverandører, konsulenter eller partnere) tilgang til valgt informasjon fra Next via en egen webportal.

Vi ser en trend i bransjen for å ønske å øke åpenheten og evnen til å samarbeide. Målet er at delt informasjon skal føre til bedre beslutninger og reduserte totale produksjonskostnader.

Dette kan være prosjektinformasjon, nåværende arbeidsordre, dokumenter, prosjektdagbok, personelllogg eller ETA -journal.

Informasjonen blir tilgjengelig for partnere i sanntid uten påleggelse av en hånd fra deg. Selvfølgelig kan du kontrollere hvilken informasjon partnerne dine skal ha tilgang til.

NEXT Portal

Fleksible og effektive funksjoner

Next Portal inneholder en rekke fleksible og effektive funksjoner.

  • Prosjekt fremdrift
  • Godkjenn ETA:er
  • Lev. fakturaer
  • Gjennomgå dokumenter som: egenkontroll, sjekklister og KS/HMS
  • Tid
  • Bokførte kostnader
NEXT Portal

Passer til flere forskjellige roller

Med tilgangskontroll og visninger kan du tilpasse Next Portal for forskjellige roller.

  • Klient
  • Kunde
  • Leverandør
  • Underentreprenør