Utfordringer i byggebransjen: Mestring av likviditet og lønnsomhet

Byggebransjen er en bransje med lav margin hvor det ikke er uvanlig med utfordringer knyttet til likviditet og lønnsomhet. Men hva kan egentlig gjøres for å forbedre lønnsomheten og kontantstrømmen i byggefirmaet ditt? Vi byr på noen konkrete tiltak å huske på!

Som byggeentreprenør legger du ofte ut store summer for underentreprenører og materiellinnkjøp, og med smale marginer skal det ikke mye til før kontoen virkelig begynner å minske. En konflikt knyttet til endringsordrer, en byggherre som går konkurs, eller en bråstopp i byggekonjunkturen kan være nok til å sette kjepper i hjulene selv for godt drevne selskaper.

Samme problemstilling gjelder lønnsomheten, hvor du ofte har prosjekter med rimelige marginer, men likevel ikke oppfyller regnskaps-forventningene resultatrapporten. Hva hindrer deg fra å ha mer igjen ved slutten av året?

Så hva kan du selv gjøre for å minimere likviditetsproblemer og forbedre lønnsomheten? Punktene nedenfor er trolig ikke ukjente – så se heller på det som en sjekkliste med tiltak du sannsynligvis allerede kjenner til. Men! I de fleste tilfeller er det alltid rom for forbedringer, så buckle up!

1. Delvis fakturering av pågående arbeid

Unngå å investere for mye penger ved å fakturere delvis. En måte å gjøre dette på er å avtale med kunden å fakturere opparbeidede kostnader periodisk, for eksempel hver uke eller annenhver fredag. Det viktige er å motta penger på kontoen i samme tempo som du produserer. Alternativt kan du avtale med kunden å sende en eller flere à-conto-fakturaer med faste beløp etter hvert som prosjektet skrider frem.

Historisk sett har det vært komplisert å dele fakturaer med tidsskjema, papirfakturaer og Excel-ark, og med manuelle prosedyrer er det dessverre også lett å overse eller dobbeltfakturere kostnader. Med moderne systemstøtte som Next Project, er risikoen for denne typen feil nesten null. Timer, fakturaer, maskiner og plukking fra lager og lagring blir digitalisert og godkjennes og bokføres automatisk som fakturert. Det som tidligere tok timer å ordne, tar nå bare minutter. Sitat fra en Next-kunde: «Før hatet jeg å sitte foran datamaskinen og fakturere, nå er det ren glede.» Det kan ikke sies bedre.

2. Avtal en betalingsplan for anbudsjobber

For alle typer fastprisjobber bør du vurdere å inkludere en betalingsplan i avtalen. De aller minste jobbene kan du kanskje fakturere ved prosjektslutt. Men så snart beløpene blir betydelige, bør du etablere en betalingsplan. Dette gir deg rett til å motta deler av beløpet etter hvert som prosjektet skrider frem. Betalingsplanen bør knyttes til tydelige milepæler i prosjektet, for eksempel «Grunnarbeid og plate ferdig» eller «Byggetrinn fullført». Prøv å tenke «framtungt» når du lager betalingsplanen, det vil si at tidlige aktiviteter har god økonomisk dekning. Med andre ord at du har litt margin på kontoen underveis.

Dette gjelder uavhengig av om du arbeider med en kommersiell klient eller en privatkunde. Når det gjelder privatkunder, er det spesielt viktig å være tydelig på hva betalingsplanen innebærer og at den er en del av kontrakten dere etablerer. Dette gjøres for å unngå misforståelser og tvister.

3. Fakturer for ALT

Hvis du er vant til å arbeide med kontinuerlige forpliktelser, vet du at kostnader i form av leverandørfakturaer aldri er vanskelige å fange opp. Når en faktura først er på prosjektet, blir den der. Arbeidstiden registreres enten ved hjelp av en tradisjonell tidsrapport eller en mobilapp. Men da disse kostnadene nesten alltid også utgjør lønnsgrunnlaget, blir også disse kostnadene til slutt registrert i prosjektet. Problemet er heller alle andre «interne» prosjektkostnader, der det ofte mangler dokumentasjon eller kanskje bare er uklare og uleselige notater i en tids- eller dagrapport. Plukking fra lager, servicebil, materiale i lager og egne maskiner eller transportutstyr har en tendens til å gå tapt og aldri bli inkludert i fakturagrunnlaget.

Med et mobilt verktøy blir dette mye enklere. I Next Project finner du en funksjon kalt «favorittlisten» som er knyttet til tidsregistreringen. Den fungerer som en sjekkliste som automatisk vises når du lagrer din daglige tid, og dette inkluderer plutselig også dine materialer, maskiner og daglig utstyr – noe som igjen innebærer kostnader for prosjektet. Hver eneste krone teller. Et et enkelt regneeksempel: Et selskap med 20 ansatte øker faktureringen med gjennomsnittlig 75 kroner per person på daglig basis. Det gir en økt årlig inntekt med drøye 350. 000 kroner – og dette beløpet havner på bunnlinjen av resultatregnskapet ditt. Ikke dårlig, eller hva?

4. Hold oversikt på endringsordrer

Hvor morsomt er det å i etterkant  be om ekstra betaling for endringsordrer som er dårlig dokumentert og rapportert for sent? Får du full betaling? Nei, det får du nesten aldri. Dårlig og forsinket rapportering av endringsordrer er én av årsakene til de lave marginene i bransjen. Med et moderne og digitalt verktøy kan du dokumentere avvik og endringsordrer i sanntid, ofte med et tilleggsbilde. Saken kan deretter umiddelbart rapporteres til kunden, som kan bestemme seg og eventuelt godkjenne arbeidet. Riktig dokumentasjon presentert for kunden i rett tid betyr at du får betalt for utført arbeid. Så enkelt er det.

Orden og redelighet i endringsordreboken er en av de mest avgjørende faktorene for å opprettholde lønnsomheten i prosjektet, uavhengig av selskapets størrelse, prosjektets størrelse og typen virksomhet du driver – enten det er som byggeentreprenør, installatør eller anleggsgartner.

5. Oppretthold helse og trivsel

Sjarmen med byggebransjen består i stor grad av stadig nye prosjekter. Ingen uke er den samme som den forrige, og det er nesten umulig å kjede seg. Ulempen er imidlertid at det er vanskelig å ha kontroll over en stadig endrende virksomhet. Prosjekter, ressursbehov og nødvendig planlegging endres stadig, og man føler alltid at man ligger etter. Legg til de innledende utfordringene knyttet til likviditet og langsiktig lønnsomhet. Dette skaper ofte stress som kan påvirke både nattesøvn og helse.

Mange entreprenører i byggebransjen kjenner sikkert igjen beskrivelsen ovenfor, og et sted er dette hvor vi på Next føler størst stolthet. Ved å ha daglig oversikt følger mindre bekymringer og mindre stress, og vi hjelper våre kunder til å føle seg bedre. Det gir også muligheten for at selskapet kan vokse og øke lønnsomheten, som en slags bonus. Helsen kommer først!

Sjarmen med byggebransjen består i stor grad av stadig nye prosjekter. Ingen uke er den samme som den forrige, og det er nesten umulig å kjede seg. Ulempen er imidlertid at det er vanskelig å ha kontroll over en stadig endrende virksomhet. Prosjekter, ressursbehov og nødvendig planlegging endres stadig, og man føler alltid at man ligger etter. Legg til de innledende utfordringene knyttet til likviditet og langsiktig lønnsomhet. Dette skaper ofte stress som kan påvirke både nattesøvn og helse.

Mange entreprenører i byggebransjen kjenner sikkert igjen beskrivelsen ovenfor, og et sted er dette hvor vi på Next føler størst stolthet. Ved å ha daglig oversikt følger mindre bekymringer og mindre stress, og vi hjelper våre kunder til å føle seg bedre. Det gir også muligheten for at selskapet kan vokse og øke lønnsomheten, som en slags bonus. Helsen kommer først!

Ditt sentrale sted for bransjekunnskap

Hold deg informert og inspirert med Nexts innsikt – utforsk bloggen vår og nyheter for å ligge i forkant av bransjetrender og innovasjoner. Få innsikt i en verden av kunnskap og ideer og se hvordan Next former fremtiden til byggebransjen!

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Kundecase april 9, 2024

Fremtidens byggebransje: Vekst gjennom digitalisering

Aktuellt mars 25, 2024

HIC Construction gjør presise prognoser med ny aktivitetsbasert kostnadsoppfølging

Produktnyheter mars 20, 2024

Byggentreprenørens reise mot digitalisering

Pressemelding mars 6, 2024

Vi lanserer aktivitetsbasert kostnadsoppfølging for økt presisjon

Artikler februar 26, 2024

Analyser prosjektene dine i sanntid med vårt skreddersydde BI-verktøy

Artikler februar 19, 2024

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Kundecase januar 14, 2024

Next Project: Den digitale ryggraden i byggeprosjektet

Artikler desember 20, 2023

Next One Technology to partner with HVD Group and EQT Private Equity

Pressemelding desember 20, 2023

Next kjøper opp Dox – dokumenthåndtering integreres i ledende prosjektverktøy

Pressemelding november 22, 2023

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift