AI i byggebransjen – hype eller virkelighet?

En grävskopa

Å utelukkende stole på tradisjonelle metoder og gamle tankeganger er ikke lenger tilstrekkelig for å ligge et skritt foran resten i byggebransjen. Derfor må du i dag være proaktiv, og ikke minst åpen for ny teknologi for å kunne oppnå konkurransefordeler. Likevel er mange fremdeles usikre på et aspekt ved digitaliseringen av bransjen vår. Kunstig intelligens.

I dag er internettet fylt med diskusjoner om kunstig intelligens (AI), og hvordan det vil endre ulike bransjer og måten vi arbeider på. Byggebransjen er intet unntak. Likevel er det lett å avfeie det som tull eller noe slags cheesy science fiction, spesielt i en bransje som på mange måter har hengt etter når det gjelder digitalisering. Men har det noe for seg? Er det bare tøv, eller har AI en reell forretningsverdi? Vi spurte Matthew Jackson, arkitekt og dedikert talsmann for digitalisering innenfor byggebransjen.

– Å diskutere AI er én ting. Mennesker som implementerer nye prosesser i sin daglige arbeidsflyt, er noe helt annet. Det som virkelig satte fart på diskusjonen mot slutten av fjoråret, var bildegjengivelse, som for eksempel MidJourney AI, og ChatGPT fra OpenAI, begynner Jackson.

— Ifølge rapporter er disse noen av de raskest voksende digitale plattformene gjennom tidene – faktisk raskere enn både Instagram og Facebook. Men hva betyr det egentlig? Betyr det at byggefirmaer bruker det i sitt daglige arbeid? Sannsynligvis ikke, legger han til.

Mest utbredt i designfasen

AI brukes imidlertid allerede i visse aspekter av byggebransjen, spesielt innen arkitekturen. Noen ledende og eksperimentelle selskaper har allerede integrert AI-prosesser i arbeidsflyten sin. For eksempel har generativ design eksistert i bransjen en stund, der datamaskinalgoritmer kan generere hundrevis, eller til og med tusenvis av designvarianter, basert på gitte regler. Dette akselererer idé- og beslutningsprosesser, noe som muliggjør mer effektiv og innovativ design.

– Bruken av AI er mest utbredt i designfasen, noe som ikke kommer som noen overraskelse. Dette er området hvor AI-verktøy for øyeblikket finner mest anvendelse og verdi. Det betyr imidlertid ikke at AI ikke finnes i andre områder av bransjen, men fokus og potensial for AI er spesielt fremtredende i begynnelsen av prosjektsyklusen, i designfasen, påpeker Jackson.

Det er likevel viktig å sette ting i perspektiv. Selv om noen deler av byggebransjen har omfavnet AI, er det fortsatt en lang vei å gå. Algoritmestyrte prosesser har vært i bruk i omtrent et tiår, men bred implementering har skjedd først nylig. For eksempel, i 2021, oppga bare 44 prosent av de europeiske arkitektene at de brukte bygningsinformasjonsmodellering (BIM) daglig.

Nøkkelen til en bærekraftig byggebransje

Siden AI kan figurere som en personlig assistent, og effektivt akselerere og automatisere kjedelige, tidkrevende oppgaver har verden endret seg på kort tid. Med tanke på den økende etterspørselen etter informasjon, samt behovet for å takle bærekraftsproblematikken, fremstår AI som en avgjørende faktor.

skog i GävleRegjeringer, som for eksempel i Sverige og Danmark, krever allerede omfattende vurderinger av karbonpåvirkning i byggeprosjekter, og innfører strenge krav til karbonmålinger. Dissene kravene er ikke enkle å oppfylle ettersom store mengder data må gjennomgås for å ta viktigere og smartere beslutninger for å minimere karbonavtrykket.

 Her kommer AI til sin rett. Ved å utnytte kraften i AI-teknologi kan byggfolk effektivt behandle og analysere store datamengder, noe som muliggjør bedre informerte beslutningsprosesser. AI blir et verdifullt verktøy for å redusere miljøpåvirkningen og oppnå bærekraftsmål. Det gir bransjeaktører muligheten til å navigere gjennom de komplekse kravene til bærekraft på en enklere og mer effektiv måte, forklarer Jackson.

Tidsoptimalisering, sikkerhet og væranalyse

Ifølge Jackson er tidsoptimalisering et viktig område som kan dra stor nytte av AI-kapasiteten. Byggefirmaer kan analysere detaljene i prosjektplanleggingen og optimalisere dem basert på krav i forsyningskjeden, arbeidsoppgaver og andre relevante faktorer. Det som skiller AI er dens evne til å ta hensyn til flere variabler samtidig og utvikle ulike måter å utføre oppgaver på en effektiv måte.

säkerhetEt ytterligere positivt resultat av denne optimaliseringen er forbedret helse og sikkerhet på byggeplassene. AI kan bufferere potensielt farlige oppgaver ved å håndtere antall arbeidere på stedet strategisk og planlegge dem på en hensiktsmessig måte. Denne tilnærmingen sikrer at farlige aktiviteter utføres med minimale risikoer, noe som skaper et tryggere arbeidsmiljø.

– Gjennom sanntidsdataanalyse og prediktive algoritmer kan AI identifisere potensielle farer og ta proaktive tiltak for å forhindre ulykker. Denne proaktive strategien kan redde liv, redusere antall skader og forbedre den generelle sikkerhetsytelsen.

— På samme måte har prosesser for stedsanalyse og algoritmer for væranalyse blitt vellykket brukt i industrien. AI akselererer og forbedrer disse prosessene ved å hjelpe til med å lage nøyaktige modeller av vind, sollys og andre faktorer som påvirker byggeplassene, sier Jackson.

Forbedret prosjektplanlegging

Jackson forteller at AI i tillegg kan forbedre prosjektplanleggingen ved å analysere data og gi innsikt i potensielle utfordringer. AI-algoritmer har kapasitet til å behandle store mengder data og bruke denne informasjonen til å lage prognoser om hvordan et prosjekt vil utvikle seg, inkludert faktorer som material- og arbeidskostnader og potensielle forsinkelser.

En grävskopa

— Den virkelige verdien av dette kommer når byggefirmaer begynner å bygge sine egne datasett der AI kan lære fra tidligere prosjekter for å identifisere ineffektiviteter innenfor organisasjonen. Utfordringen er imidlertid at disse dataene ikke bare må eksponeres på riktig måte, men også samles inn i flere prosjekter, over lange tidsperioder og av forskjellige personer. Dette i seg selv er en utfordring, men «å ikke vite hva man ikke måler» er nøkkelen her.

— AI’s evne til å analysere store datamengder forbedrer i tillegg prosjektovervåking og sanntidsrapportering. Ved å samle data fra sensorer og droner kan AI gi innsikt om prosjektets fremgang, ressursutnyttelse og kvalitetskontroll i sanntid. Dette gir prosjektledere muligheten til å overvåke viktige ytelsesindikatorer, identifisere avvik, og iverksette korrigerende tiltak. Forbedret sanntidsrapportering hever kommunikasjonen mellom interessenter, fremmer samarbeid og gir bedre grunnlag for informerte beslutninger, sier Jackson.

Frykt for endring hindrer vekst

Byggefirmaer nøler ofte med å ta risikoer, spesielt når det gjelder å implementere nye metoder eller teknologier. De tradisjonelle metodene for jordflytting, for eksempel, har forblitt stort sett uendret i årenes løp. Til tross for innovative ideer og løsninger skyldes motviljen mot å avvike fra etablert praksis frykt for usikkerhet og de risikoene som er knyttet til dette.

– Risiko er noe vi hater innenfor byggebransjen. Vi gir dem videre som varm potet, spesielt innenfor leverandørkjeden, i stedet for å ta dem på oss selv. Denne risikoaverse holdningen skaper en hindring for å omfavne nye tilnærminger og begrenser potensialet for transformasjonell endring, sier Jackson.

— Det er imidlertid viktig å innse at byggefirmaer som unngår risiko også kan gå glipp av muligheter for forbedring og vekst. Teknologi, som datamodellering og simulering, kan for eksempel gi verdifulle innsikter og tillit til å omfavne nye metoder. Når det gjelder jordflytting, kan avanserte algoritmer og dataanalyse optimalisere jordflytting for å minimere kostnader og drivstofforbruk, fortsetter han.

En mer effektiv og produktiv arbeidsstyrke

Jackson mener det er viktig å ta opp et vanlig problem som oppstår når man diskuterer AI, nemlig tap av arbeidsplasser. Han mener at innføringen av ny teknologi fører til endringer i arbeidsstyrken, men dette har vært en naturlig utvikling gjennom historien. Ifølge Jackson vil implementeringen av AI innen byggesektoren sannsynligvis føre til endringer i arbeidsroller og ansvarsområder, men mener imidlertid det er viktig å forstå at AI’s rolle ikke er å erstatte mennesker, men å styrke deres evner.

man som lägger mark Som med alle teknologiske fremskritt vil integrasjonen av AI i byggebransjen kreve tilpasning og kompetanseheving innenfor arbeidsstyrken. Fokus bør rettes mot omskolering og omdefinering av arbeidsroller for å tilpasse seg det skiftende landskapet i bransjen. Ved å bruke AI som et verktøy for samarbeid og muliggjøring, kan selskaper åpne opp for nye muligheter og skape en mer effektiv og produktiv arbeidsstyrke.

— Den forretningsmessige verdien av AI innen byggesektoren ligger i dens potensial for å løse en vedvarende utfordring: stagnerende produktivitetsnivåer. Til tross for teknologiske fremskritt har industrien slitt med å oppnå betydelige produktivitetsforbedringer siden 1950-tallet. AI tilbyr en fantastisk mulighet til å bryte dette mønsteret og forbedre produktiviteten i ulike aspekter av byggeprosessene, legger han til.

Et stort potensial

La oss være ærlige. Bransjen står overfor en stadig voksende utfordring med å få unge mennesker inn i alle deler av bransjen. Vi har allerede mangel på arbeidskraft, og AI’s potensial for å fylle dette gapet og forbedre eksisterende ansatte er en gave vi bør omfavne med åpne armer.

– Det er viktig å forstå at det ikke er en bærekraftig løsning å øke arbeidstiden eller kreve mer av de ansatte. I stedet bør fokuset være på smartere arbeid. Ved å utnytte AI’s kapasitet kan fagpersoner effektivisere driften, optimalisere ressursfordelingen og ta mer informerte beslutninger. Denne endringen gjør det mulig for enkeltpersoner å utføre oppgaver med større effektivitet, slik at de kan jobbe færre timer samtidig som de oppnår mer effektive resultater, avslutter Jackson.

Next holder tritt med teknologien

Vil AI forandre industrien? 100 prosent sikkert. Hver programvare vi bruker vil ha et AI-element på et tidspunkt, og det er vår jobb å holde tritt med teknologien. I Next jobber vi kontinuerlig med produktutvikling og ser på AI som en betydelig muliggjører. Vil du vite mer om Next Project? Bestill en demo med en av våre eksperter.


Matthew Jackson, medgrunnlegger av ZERO Construct

Matthew Jackson er en sterk talsmann for bærekraft og digital transformasjon i byggebransjen. Med erfaring innen arkitektur, tech-startups, SaaS og markedsføring arbeider han for å endre hvordan vi bruker data og arbeidsprosesser i byggeprosessene. Som medgrunnlegger og leder i ZERO Construct fokuserer han på å utdanne og øke bevisstheten for å redusere karbonutslippene i det bygde miljøet. Matthew er også en etterspurt taler og engasjert i spørsmål som omhandler digitaliseringens rolle i å bygge en bærekraftig fremtid innen byggeindustrien.

Les hva våre kunder sier

Oppdag hvordan Next revolusjonerer prosjektledelsen din – les referansene våre og dra nytte av fordelene med Next.

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Struktur og orden for Lindstams Bygg med nytt prosjektverktøy tilpasset konstruksjon

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Før Next Field hadde jeg ofte full innboks med mye ulest e-post

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift