NEXT forretningssystem med ressurs- og prosjektplanlegging for byggebransjen – forenkler arbeidsdagen din

Tidsrapport NEXT, enkel og brukervennlig app

Må du spørre hver måned for å få tidsrapport, timelister, følgesedler og material plukk? Registrerer du da timene i ulike systemer for å få oppfølging, faktura og lønnsdokumentasjon?

Hvert år går det mye tid til tidsstyring og tidsrapportering. Ved hjelp av vår brukervennlige app reduserer du den administrative byrden.

Mobilapplikasjon – iOS / Android

Ved hjelp av NEXT sin tidsrapportering kan du som arbeidsgiver enkelt følge med på hva som skjer i prosjektene. All tidsrapportering gjøres via en brukervennlig mobilapp som er tilgjengelig for både iOS og Android. I byggebransjen innebærer tidsrapportering mye mer enn bare selve arbeidstiden. En mer fullstendig tilbakemelding skaper raskt en marginforbedring på prosjektene dine. Vi får mye skryt fra kundene våre for gode tilbakerapportering.

Med vår mobilapp for du fullstendig tilbakerapportering av:

 • Arbeidstid
 • Mulig overtid
 • ETA
 • Reiser med servicebil
 • Privat reise
 • Godtgjørelse
 • Dagbokoppføring
 • Bilder
 • Egne maskiner
 • Eget materiale
 • Plukk fra eget lager
 • Plukk fra servicebil

Grunnlag for lønn og faktura

Bruker du tidsrapporteringen i NEXT får du daglig tilbakemelding. Denne dokumentasjonen genererer fakturadokumentasjon, lønnsdokumentasjon og dokumentasjon for oppfølging. Ingen manuell håndtering er nødvendig, alt blir gjort automatisk.

Programmet er knyttet til bedriftens økonomi- og lønnssystem. Takket være NEXT kan du automatisere en stor del av bedriftens lønnshåndtering og faktureringsarbeid!

Enkelt, men med full kontroll

Selv om mye skjer automatisk, har du alltid full kontroll over hendelsene. Du kan sjekke gjentatte arbeidstimer i pågående prosjekter i sanntid.

På løpende arbeid og ETA får du alle detaljer til fakturagrunnlaget. Programmet gir mulighet for å legge ved fullstendig dokumentasjon i form av bilder, dagboknotater, informasjon om egne maskiner og eget materiell. Dette gjør at du enkelt kan sjekke at alt stemmer. Takket være daglig rapportering kan du sikre at den blir nøyaktig.

NEXT har flere fordeler i tidsrapportering:

 • Kontroll av opptjente timer i pågående prosjekter kan gjøres i sanntid.
 • På løpende arbeid og ETA får du alt du trenger til fakturadokumentasjonen. Dette inkluderer også dagboknotater, egne maskiner og eget materiell.
 • Fullstendig dokumentasjon i form av bilder og dagbokoppføringer.
 • Dokumentasjon av ETA, samt mulighet til direkte å øremerke både timer og interne kostnader til en spesifikk ETA.
 • Mulighet for å laste opp nye ETA`er som dukker opp i løpet av dagen direkte i mobilen. Du kan også gjøre kunden oppmerksom på at dette gjøres via en automatisk epost direkte fra NEXT.
 • Mulighet for automatisk overføring av lønnsdata til lønnssystemet.
 • Bli kvitt papirene når du jobber ute i feltet. Mulighet for å motta samlinger direkte i mobilen.

Takket være NEXT kan du føle deg trygg i møte med alle spørsmål som måtte oppstå på slutten av prosjektet. Er det en diskusjon om utførelsen eller økonomien, har du god dokumentasjon på alt som har skjedd under reisen.

Denne informasjonen kan være uvurderlig for deg. Det kan være avgjørende for deg å gå seirende ut av en diskusjon eller tvist.

Brukere setter pris på det enkle grensesnittet

En annen fordel med NEXTs tidsrapporteringsmodul er at brukere på byggeplassen vanligvis setter pris på det enkle grensesnittet. Muligheten til å rapportere direkte til mobiltelefonen oppleves som enkel og praktisk.

Støtte for flere typer arbeidsplasser

NEXTs tidsrapporteringssystem støtter flere sektorer innen bygg og anlegg:

 • Byggetjeneste : NEXT hjelper deg innefor byggeservice med å fange opp alle detaljene om hva som skjedde i løpet av dagen: plukk fra bil og lager, reise, timer og mer.
 • Mark og anlegg : Daglig rapportering av brukte ressurser, fremdrift og timer er en uvurderlig støtte for prosjekter innen mark og anlegg.
 • Installasjon og service : Ved hjelp av NEXT har bedrifter innenfor installasjon og service bedre kontroll på innkjøp, artikler og materialer. NEXT er integrert med Symbrios innkjøpssystem.
 • Riving og betongteknologi : Våre kunder innen riving og betongteknologi setter pris på hvordan NEXT får med seg alle detaljene for fakturering. Det reduserer den administrative byrden.
 • Kontrakt : Store kontrakter trenger god budsjettoppfølging, kostnadskontroll og effektiv ETA-styring.

Kontakt oss hvis du ønsker å snakke mer om NEXT som et verktøy for tidsrapport og tidsrapportering. Vi deler gjerne hva våre referansekunder har å si!