Riv och betongteknik

Affärssystemet som förenklar administrationen för riv- och betongteknikföretag.

Boka demo

Betalt för allt arbete

Få med alla intäkter ute i fält direkt och fånga nyttjande av maskiner och material för vidarefakturering.

Skapa favoritlistor

Checklista över den vanligaste utrustningen och materialet dyker upp automatiskt vid tidrapportering – allt kommer med!

ÄTA-hantering

Med Next Project kan du dokumentera dina ÄT:or i realtid med både text och foto.

Mobilt & molnbaserat

Jobba var du vill, alltid uppdaterat. Använd mobil, surfplatta eller dator.

Affärssystemet som förenklar administrationen för riv- och betongteknikföretag

NEXT har ett stort antal företag som sysslar med rivning, håltagning och betongteknik. En av anledningarna är garanterat att det inom den här nischen är mycket viktigt att dagligen fånga vad som händer på arbetsplatsen. Risken är annars stor att man missar fakturering och/eller har ett tungrott administrativt arbete att i efterhand sammanställa utfört arbete, samt att reda ut eventuella tilläggsarbeten som ska särredovisas.

När det gäller rivning finns många gemensamma nämnare med mark & anläggning, d v s mycket maskinintensivt och mycket arbetstid, och inte sällan sysslar våra befintliga kunder med dessa verksamheter parallellt.

Håltagning och sågning har ju en alldeles egen problematik i och med att man har en mängd unika parametrar att hålla reda på; typ av material och armering, antal hål, hålens djup, antal sågade meter o.s.v. Det är därmed inte helt okomplicerat att återrapportera detta så att man får med både uppföljning och fakturering direkt från fältet. Väl genomtänkta prislistor är ett mycket gott stöd i detta arbete.

NEXT har många av de funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation o.s.v.

Boka demo

Låt en av våra experter visa på fördelarna med Next Project

Boka demo

25 års branscherfarenhet & över 2 000 kunder

Första NEXT-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 2000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.

Referenser


”Jag är jättenöjd med Next Project och så glad att hela Lindstams jobbar med Next Project. I början fanns en viss inlärningsprocess, men skam den som ger sig. Nu är det bevisat i alla fall, vi har stenkoll på företagets totalekonomi. Den största fördelen med Next Project är att vi själva har kunnat anpassa och bygga funktionerna efter våra och byggbranschens förutsättningar. Jag har jobbat med många andra verktyg, men Next Project är så mycket bättre. Med Next Project kan jag med några enkla klick få reda på vad som står i kontrakten, vad kunderna beställt, vilka kostnader det medfört och vad vi därmed kan ta betalt för”

Läs mer om hur Lindstams Bygg använder Next Project!

Richard Lundberg

Affärschef, Lindstams Bygg

”Det är ju tack vare Next Project, och en del andra faktorer, vi fått koll på allt och därmed tjänat mer pengar. Ni kan alltid ange oss som referens”

Andreas Wilzén

VD på Wilzens Byggtjänst AB

”Sen vi skaffade Next Project har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projekters gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare.”

Richard Lundgren

VD och ägare av Lundgrens smide AB

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!”

Jan-Åke Kjeller

VD, Byggbröderna i Falkenberg AB

”Vi kom över till Next Project efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

Mika Dempe

Administratör, Dextera Bygg AB

”Byggt exakt efter vårt flöde. Administration av timmar och lön är tungrodd i vår bransch. Med Next Project har vi fått ett verktyg som är byggt exakt efter vårt flöde. Både timmar, frånvaro och resor hanteras, och det är så enkelt att grabbarna ute klarar att hantera det utan problem. Jämfört med tidigare hantering har vi nog sparat en halvtidstjänst. Det märks att de som utvecklat detta kommer från branschen.”

Björn Whalstrom

Projektcontroller, Q-Gruppen

”Jag får en helt annan typ av kontroll med Next Project. Med två knapptryck så kan jag få fram på sekundrar hur bra ett projekt går, hur mycket färg vi har hämtat till ett visst projekt och till och med hur företaget går just nu. Det funkar faktiskt riktigt bra!”

Claes Tonström

VD, Tonströms Måleri AB

”Under fjolåret ökade vi omsättningen från 6 Mkr till 25,5 Mkr med god lönsamhet, och detta hade aldrig gått utan stenkoll på projekten. Hade jag försökt mig på den här tillväxtresan utan att ha Next Project som stöd hade jag nog jobbat ihjäl mig.”

Peter Bertilsson

VD och ägare FBconstruction

”Vi sökte ett system för att hantera våra byggservicejobb som skulle fungera även för vår avdelning för fastighetsservice. Next Project klarar inte bara detta, vi har fått marknadens bästa verktyg för att styra våra stora entreprenader.”

Kaj Leino

Projektchef, Arriba

Next Project – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjat om tidrapporter, korrigering av oläsliga tidrapporter och därefter manuell registrering av tid för både lön och fakturering. Känns det igen? Sluta slösa tid i onödan – med ett modernt, mobilt rapporteringsverktyg kan du spara enormt mycket tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer omtidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsordrar är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre ordrar inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men den kan också skapas ute på en mobil enhet. Både fakturaunderlaget och löneunderlaget är klart så snart fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är inte det?

Läs mer omarbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med Next Project ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer omfakturering

Next Project innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns även sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om

Affärssystem för byggbranschen

Next Project är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer omaffärssystem för byggbranschen

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan NEXT och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer omintegrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Hogia
Kontek
IFS
IBS Enterprise
Visma
Fortnox
Microsoft Dynamics NAV
Briljant
Flex

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – Next Project.

Boka demo