Tolkar 11 olika begrepp
Tolkar projektnummer automatiskt
Standardkonto på leverantör
Tolkning på artikelnivå
Sortering av post (vid extern scanning)
Attestflöde med två attestnivåer
Arkivering

Next e-Invoice är en fristående applikation som hanterar inkommande leverantörsfakturor digitalt. Tillsammans med vår skanningspartner plockar vi bort pappershanteringen helt och låter dig hantera fakturan i datorn istället. Du kan välja att skanna själv eller ställa om fakturaadressen till skanningsbolaget. I tjänsten ingår tolkning av fakturan, och är den korrekt märkt med projektnummer behöver du oftast inte göra någonting – den ramlar in i rätt inkorg, d v s till rätt projekt och ansvarig projektledare automatiskt. När du godkänt/attesterat fakturan i Next e-Invoice vandrar den vidare till både ekonomisystem och Next Project för bokföring och projektredovisning.

Att Next äger hela flödet innebär naturligtvis också att du kommer åt fakturabilden i Next Project – mycket praktiskt vid t ex projektavstämningar och löpande fakturering. Om e-Invoice inte räcker till för era behov kan ni använda er av andra lösningar på marknaden. Läs vidare på vår affärssystemssida.

”Vi använder oss av Next e-Invoice för att hantera våra inkommande leverantörsfakturor. Det sparar oss tid att slippa hantera en pappersfaktura. Istället kan vi attestera fakturorna digitalt – direkt i Next. Allt arkiveras och sparas i Next vilket är en trygghet. Vi har en integration med Visma Administration där vi sköter all bokföring”. Läs mer om hur Dalens Mur & Puts har nytta av Next e-Invoice.