Next One Technology (NEAB) har slutit avtal med Arriba, Gotlands största byggföretag. Avtalet omfattar leverans av det mobila och molnbaserade affärsverktyget NEXT. 

– Arriba är en premiumkund för oss och med det nya avtalet stärker vi våra positioner på Gotland, säger Anders Jacobson, huvudägare i NEAB.

NEAB i Linköping växer och avancerar på flera fronter just nu.
Ändå vill Anders Jacobsson beskriva affären med Arriba Byggnads AB som speciell. Han berömmer Gotlandsföretagets professionella inställning:
– Vi har nog aldrig stött på en kund som gjort en sådan noggrann inventering av marknaden innan man valde NEXT. Totalt tittade företaget på cirka 15 olika alternativ och därför är vi självklart extra stolta över att valet föll på oss. Och när vi väl körde igång var hela driftsättingen enormt välplanerad.

Unikt verktyg
Det nya avtalet innebär att den gotländska byggjätten ersätter flera äldre och serverbaserade system med de moderna molntjänsterna NEXT och Fortnox.
NEXT är ett branschspecifikt projekt- och affärsverktyg som NEAB har utvecklat och som gör det möjligt för företag i byggsvängen att hantera hela det operativa arbetet papperslöst. Det fokuserar på mobilitet och höjer kvaliteten på all data, samtidigt som det sänker kostnaderna för det administrativa arbetet.

Marknadens mest moderna
-Att förmedla rätt information i rätt tid är ett jätteproblem i en rörlig bransch som vår, säger Dan Kolmodin, vd för Arriba Byggnads AB. Med mobila lösningar kan vi involvera vår produktionspersonal på ett mycket bättre sätt. Vi kan fördela ansvaret ända ut till snickaren som slår i spiken. Det är bra för alla!
Han kallar nyinvesteringen i det unika IT-systemet ”ett omtag”.
– Vårt motto är ”Vi får Gotland att växa” och ska man vara en attraktiv arbetsgivare så måste man också erbjuda modern teknik. Med den här investeringen får vi det som är marknadens mest moderna lösning

Inspirerande samarbete
Anders Jacobsson på NEAB gläds över avtalet och ser fram mot ett fortsatt fruktbart samarbete med Gotlandsföretaget:
– I våra diskussioner med Arriba har det redan dykt upp flera mycket bra förslag på hur vi kan fortsätta utveckla NEXT. Det är en ren förmån att få jobba tillsammans med ett så professionellt bolag, avslutar han.

Om Next One Technology – se www.next-tech.com
Om Arriba Byggnads AB – se www.arribabygg.se

För mer info om NEXT:
Anders Jacobson, huvudägare NEAB, 0708-21 31 91
Lotten Tholander, vd NEAB, 0706-57 57 20