Vi har gjort en rad löpande uppdateringar som många av våra kunder efterfrågat. Här nedan följer ett urval av dessa:

För ekonomer som gör successiv vinstavräkning – se hit!
NEXT tillför en viktig pusselbit i att förenkla arbetet med successiv vinstavräkning. Det är nu möjligt att se projektstatus för vald tidsperiod i Projektöversikten. Detta möjliggör att du nu kan sortera fram vilka projekt som har en viss status t ex ”Pågående” i det valda intervallet.

Fler kontaktuppgifter i mobilen
Nu kan du se fler kontaktuppgifter till dina kunder i mobilen. Förutom namn och mobilnummer kan du nu lägga in fler telefonnummer samt mailadress för att underlätta för fältpersonal.

Integrationslösningen mellan NEXT och Byggsamordnaren rullar nu ut på allvar
Alltfler NEXT/BSO-kunder upptäcker möjligheten att plocka russinen ur kakan och kombinera det bästa från respektive system. Integrationen innefattar både tid och resurser samt går snabbt och enkelt att sätta upp. Läs mer här!

Projektöversikt & Prognosöversikt inkluderar nu ”varav ÄTA”
Nu kan du enkelt följa vad i projektet som är utöver kontraktet. En mycket efterfrågad funktion från våra kunder.

Upparbetad intäkt visas nu för varje ÄTA
Nu ser du tydligare vad du har att fakturera på dina ÄTOr i NEXT. Det underlättar löpande fakturering av ÄTOr.

Följ upp debiteringsgrad av Maskiner, verktyg, material
Nu kan du se per artikel i resursuppföljningen om den är fakturerad, på vilket fakturanummer och vad den fakturan har för fakturadatum. Nu ser ni inte bara hur mycket ni använt era resurser utan faktiskt hur mycket intäkter de har genererat, samt hur mycket ni har ”bjudit på”.

Enklare att namnge dina sparade PDF-rapporter
PDF-rapporter namnges nu i första hand (vid Spara och Skicka via e-post) med Egen rubrik om det är angivet, i andra hand med ett namn som visar var i NEXT rapporten togs ut ifrån. T. ex. sätter du en rubrik till Orderbekräftelse så döps numera dokumentet till Orderbekräftelse.