Vi har gjort en rad löpande uppdateringar som många av våra kunder efterfrågat. Här nedan följer ett urval av dessa:

Importera ÄTA-kalkyl
Det fungerar precis som på arbetsorder, du gör en ÄTA-kalkyl och importerar via det vanliga gränssnittet. Allt hamnar på rätt plats i NEXT och du förenklar ditt arbete vid uppstart av projekt.

Efterlängtad funktionalitet som minskar administrationen kring Visma Lön
Få med de flesta typer av tillägg och utlägg till Visma Lön direkt via lönefilen. Det blir minskad administration vid lönekörning och du får med allt löneunderlag direkt.

Förbättrad användarvänlighet i lönefilsdialog
Vi har tydliggjort de olika filtreringsalternativen, t ex kan du se när du senast tog ut en lönefil på en person eller välj olika löneperioder för olika grupper. Ställ in valfria intervall i kalendervyerna, det är fritt att välja datum för sammanställning.

Tydligare uppdelning av ÄTOR
ÄTAn syns och påverkar fortfarande prognosen men nu är det tydligare t ex ”ÄTA UE” där kostnaden ska vidarefaktureras till en underleverantör. Du får en klart tydligare uppdelning i prognosarbetet.

Ersättningsform är nu möjligt att ange på arbetsorder
Blanda serviceordrar, löpande eller fastpris, i ett och samma serviceprojekt. Du kan t ex filtrera ut arbeten för att se vilka typer av jobb ni tjänar mest på. Det är även möjligt att följa detta i prognosen.

Resursplaneringen
Förenklad översikt i Planeringen där avslutade arbetsordrar nu är dolda som standard men går att visa via en checkbox.