Tillväxtbolaget Nordiska Entreprenadsystem med det molnbaserade affärssystemet NEXT och projektledningssystemet Byggsamordnaren byter namn till Next One Technology.

Nordiska Entreprenadsystem har länge varit synonymt med produkten och affärssystemet NEXT, varför bolagsnamnet Next One Technology är en naturlig del i att tydliggöra varumärket och skapa ett starkt bolagsnamn som är gångbart såväl nationellt som internationellt. Namnbytet innebär inte någon förändring för bolagets kunder eller dess erbjudande.

”Vi använder redan idag NEXT i kommunikationen mot marknaden och våra kunder känner till oss som NEXT. Namnbytet är ett naturligt steg för att tydliggöra vår företagsprofil, samtidigt som det signalerar en fortsatt stark expansion i Sverige och även internationellt”, säger Gunilla Åberg, VD Next One Technology.

Next One Technology är registrerat hos bolagsverket och implementeras under våren i bolagets informationskanaler.

För mer information, kontakta:

Gunilla Åberg, VD Next One Technology, 0705-12 61 66, gunilla.aberg@next-tech.com