Entry

fr. 1 145 kr/mån 300

Kom igång snabbare
Prisexempel - 5 användare - 2 145 kr/mån

Boka demo

 • Bokförda timmar
 • Arbetsorder
 • Bokförda kostnader/Intäkter
 • Projekt
 • Dokumentlagring
 • Faktura

Pro

fr. 2 500 kr/mån 3002

Ett fullfjädrat projektverktyg
Prisexempel - 25 användare - 9 800 kr/mån

Boka demo

All funktionalitet som Entry, dessutom:

 • Anbud/Avtal
 • ÄTA
 • Projektöversikt
 • Betalplan
 • Avvikelsehantering
 • ÄTA-hantering
 • Budget och prognos
 • Inköp
Se alla funktioner

Entry

fr. 1 145 kr/mån 300

Pro

fr. 2 500 kr/mån 3002

Moduler
Bokförda timmar
Arbetsorder
Bokförda kostnader/Intäkter
Projekt
Dokumentlagring (5GB)
Faktura
Anbud/Avtal
Dagbok
ÄTA
Produktionsbudget
Prognos
Inköp
Avvikelse
Betalplan
Karta
Tidsplan arbetsorder
v
Resursplanering
Personalliggare
Betalplan
Integrationer
Ekonomi standard
Lön standard
Ekonomi via partner
Tilläggtjänster
Next Docs
E-invoice
C-invoice
Next Planning
Next Field
Next Project API
Next Portal
Boka demo Boka demo

Frequently asked questions, answered!

You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.

Next Project – alla pusselbitar på plats och utan bindningstid

Med våra molnbaserade lösningar sköter du hela din operativa verksamhet samtidigt som vi ger dig ett sylvasst verktyg för att följa och styra produktionsekonomin.

Boka demo Kontakta oss
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.
You can use your credit card to pay for any subscription. If you sign up for an annual subscription we can invoice you annually. Contact us to start the process.