Entry

fr. 1 145 kr/mån

Prisexempel - 5 användare - 2 145 kr/mån

Pro

fr. 2 500 kr/mån

Prisexempel - 25 användare - 9 800 kr/mån

Moduler

Bokförda timmar

Arbetsorder

Bokförda kostnader/Intäkter

Projekt

Dokumentlagring (5GB)

Faktura

Anbud/Avtal

Dagbok

ÄTA

Projektöversikt

Produktionsbudget

Prognos

Inköp

Avvikelse

Betalplan

Karta

Tidsplan arbetsorder

Resursplanering

Personalliggare

Betalplan

Integrationer

Ekonomi standard

Lön standard

Ekonomi via partner

Tilläggtjänster

Next Docs

E-invoice

C-invoice

Next Planning

Next Field

Next Project API

Next Portal

Boka demo Boka demo