På bild: försäljning- och marknadsavdelningen. Från vänster: Sebastian Mehri Johansson, Hanna Junland, Oskar Hjertstedt, Adam Nordenjack, Patrik Björk, Johan Jarskog, Samar Gallioulina, Anton Boså & Nils Nordenjack

Tillväxtbolaget Next One Technology, med det molnbaserade affärssystemet NEXT, tar steget och expanderar till Västra Götalandsregionen. Med hjälp av ett nytt kontor i Göteborg så stärks den lokala närvaron för att möta en växande efterfrågan inom byggbranschen.

”Vi ser en stark tillväxtpotential i västra Sverige och för att komma närmare våra kunder vill vi skala upp vår verksamhet i regionen” säger Gunilla Åberg, VD på Next One Technology.

Expansionen sker trots den rådande situation i omvärlden. Stora delar av byggsverige går fortsatt starkt och branschen fortsätter att investera i digitala lösningar för att effektivisera sin administration samt öka kontrollen på sina projekt.

”Vi har rekryterat Sebastian Merhi Johansson och Anton Boså som båda kommer att arbeta med rådgivning, försäljning och marknadsutveckling i regionen. Både Sebastian och Anton passar väl in vår kultur och kommer att bli goda ambassadörer med högt kundfokus säger Johan Jarskog, försäljning- och marknadschef på Next One Technology.

Expansionen till Göteborg är ett naturligt steg för Next One Technology, som i början av 2020 genomförde ett förvärv av väletablerade projektledningsföretaget Byggsamverkan. Byggsamverkan är sedan tidigare väl representerat i Göteborg och genom samlokalisering med NEXT stärks nu den lokala närvaron i en strategisk region.

Next One Technology kommer att expandera med kontor i fler regioner för att fortsätta sin starka tillväxt med målet att vara det självklara valet gällande projekt-och affärssystem för bygg-, service- och entreprenadbranschen.

För mer information, kontakta:

Gunilla Åberg, VD Next One Technology, 0705-12 61 66,
gunilla.aberg@next-tech.com