NEXT + Byggsamordnaren en del av NEXT Group

I januari 2020 gick NEXT och Byggsamverkan samman i ett gemensamt bolag och skapade då Sveriges i särklass största kompetenscenter inom området ”projekt- och affärsverktyg i byggbranschen”. Syftet med sammangåendet är att skapa ett verktyg som kombinerar NEXTs moderna och mobila affärsystemskoncept med Byggsamordnarens marknadsledande funktioner för att hantera entreprenadprocessen. Internt kallar vi projektet för ”NEXTsamordnaren” – ett namn som förpliktigar och på ett bra sätt beskriver vår ambitionsnivå.

Läs vårt pressmeddelande om samgåendet

Nyttja det bästa från både NEXT och Byggsamordnaren

NEXTsamordnaren är ett omfattande projekt som kommer att ta tid att genomföra och vi får i stort sett dagligen frågor om, och i så fall hur, det redan idag går att kombinera NEXT och Byggsamordnaren. Det går alldeles utmärkt och det är varken komplicerat eller kräver stora konsultinsatser. Nedan presenteras det koncept som vi nu rullar ut hos alltfler kunder som vill plocka russinen ur kakan och nyttja det bästa från både NEXT och Byggsamordnaren.

Kombinera NEXT + BYGGsamordnaren – hur går det till?

Både NEXT och Byggsamordnaren är fristående applikationer som integreras med kalkyl, ekonomi, lön, o s v. Då vi kompletterat med integrationer mellan NEXT och Byggsamordnaren uppstår en mängd olika möjligheter att kombinera produkterna. Det bör betonas att förslagen som presenteras i detta dokument är allmängiltiga och kan appliceras på alla delbranscher i byggbranschen, bygg, mark, anläggning, installation, o s v.

Nedan har vi listat två standardexempel på hur NEXT/Byggsamordnarkunder valt att göra för att kombinera produkterna på bästa sätt:

  1. Bolag som bedriver större entreprenader men som också har serviceverksamhet
  2. Bolag som enbart bedriver större entreprenader och nyttjar NEXT enbart för tidrapportering

Läs mer om våra två exempel (PDF)

NEXT + BYGGsamordnaren – framtid

I takt med att projektet NEXTsamordnaren färdigställs kan man välja att plocka över hela bolaget i ett molnbaserat NEXT som då ska vara utrustat med den kritiska funktionalitet som idag endast finns i Byggsamordnaren. Detta kommer då att vara en ganska odramatisk uppgradering då användarna redan är vana vid NEXT, bekanta funktioner från Byggsamordnaren är på plats, och grundregister, användarhantering, o s v finns tillgängligt.

Här är det dock mycket viktigt att poängtera att dessa beslut är upp till respektive NEXT/Byggsamordnarkund att avgöra. Som gemensam leverantör av NEXT och Byggsamordnaren kommer vi att under överskådlig framtid att supportera båda verktygen och i dagsläget rekryterar vi därför teknisk personal till såväl NEXT som Byggsamordnaren. Naturligt nog kommer dock en stor majoritet av utvecklingsresurserna framåt att läggas i det gemensamma projektet NEXTsamordnaren då det långsiktigt inte är rimligt att hålla två system uppe med motsvarande funktionalitet.

Kan vi starta nu eller ska vi vänta?

Det går bra att redan idag starta med en hybridlösning och dra nytta av bägge systemens fördelar.
Med vår integrationsplan illustrerar vi huvudstegen i NEXT och Byggsamordnarens kortsiktiga integration.

Kund hos Byggsamordnaren

Kund som kör Byggsamordnaren som huvudspår

Se flödet här

Dra nytta av NEXT med:

  • Molnbaserad mobil tidrapportering fullt integrerad med lön/bokföring
  • Komplett mark-, service- & arbetsorderflöde

Kund hos NEXT

Kund som kör NEXT som huvudspår

Se flödet här

Dra nytta av Byggsamordnaren med:

  • Komplett entreprenadflöde
  • Möjlighet att enkelt nyttja enskilda moduler stand-alone, exempelvis tidplan, inköpsmodul, betalplan

Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och få senaste nytt direkt till din inkorg.