fbpx

Redan idag kommer NEXT och Byggsamordnaren att komplettera varandra och addera värde till våra kunder. Läs vidare hur detta ska gå till och hur det kan gagna er verksamhet.

Läs vårt pressmeddelande om samgåendet

KONTINUITET OCH TRYGGHET

NEXT och Byggsamordnaren kommer att leva vidare som de två produkter de är idag och kommer fortsättningsvis att erbjudas marknaden på detta sätt. Förvaltning, support och löpande produktunderhåll kommer att rulla på som tidigare.

NEXT-SAMORDNAREN – HIT SKA VI

På sikt kommer NEXT och Byggsamordnaren tillsammans att landa i det vi internt kallar NEXT-Samordnaren, d v s en fullt ut molnbaserad produkt som inkluderar de funktioner som gjort Byggsamordnaren respektive NEXT till branschledande system inom respektive nisch.

NEXT-SAMORDNAREN – KORTSIKTIGT TÄNKER VI OSS FÖLJANDE

För att kortsiktigt erbjuda en lösning som kombinerar det bästa av NEXT och Byggsamordnaren kommer malldatabaser/bibliotek göras gemensamma och vara åtkomliga i båda systemen. Samtidigt integreras NEXT och Byggsamordnaren på databasnivå där huvudsyftet är att kunna använda moduler och funktioner i respektive applikation med vetskapen att data synkas i bakgrunden.

Kan vi starta nu eller ska vi vänta?

Det går bra att redan idag starta med en hybridlösning och dra nytta av bägge systemens fördelar.
Med vår integrationsplan illustrerar vi huvudstegen i NEXT och Byggsamordnarens kortsiktiga integration.

Kund hos Byggsamordnaren

Kund som kör Byggsamordnaren som huvudspår

Se flödet här

Dra nytta av NEXT med:

 • Molnbaserad mobil tidrapportering fullt integrerad med lön/bokföring
 • Komplett mark-, service- & arbetsorderflöde

Kund hos NEXT

Kund som kör NEXT som huvudspår

Se flödet här

Dra nytta av Byggsamordnaren med:

 • Komplett entreprenadflöde
 • Möjlighet att enkelt nyttja enskilda moduler stand-alone, exempelvis tidplan, inköpsmodul, betalplan

SAMMANFATTNING AV AKTIVITETER, 2020 – 2022

Mall- och dokumenthantering

 • Gemensamt arbetsplatsbibliotek
 • Gemensamma dokumentmallar

Integration mellan register (ej komplett lista, kommer att kompletteras)

 • Projekt
 • Timmar
 • Maskintid
 • Kund- och leverantörsregister
 • Fakturaunderlag
 • Dokument

Utveckling av kritiska funktioner i NEXT

 • Avvikelse/fråga-svar-hantering
 • Inköp
 • Betalplan

Vill du veta mer?

Fyll i din e-postadress så återkommer vi med mer information så snart som möjligt.

NEXT + Byggsamordnaren

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder