Vi tillhandahåller ett molnbaserat affärssystem och projektverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen och en plattform för inspektion, kommunikation och dokumentation, med fokus på KMA, för alla typer av byggprojekt. Bolaget består av varumärkena Next Project, Byggsamverkan, Next Field, Next Planning samt DOX som tillsammans bildar en marknadsledande aktör med användare i hela Norden, England samt Tyskland.

Bolagen inom Next Group har över 90 anställda i tre länder och en av ägarna är Monterro som är den ledande mjukvara för B2B i Norden, och vars mål att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare.