Vi tillhandahåller ett molnbaserat affärssystem och projektverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen och en plattform för inspektion, kommunikation och dokumentation, med fokus på KMA, för alla typer av byggprojekt. Bolaget består av varumärkena NEXT, Byggsamverkan, CHECKD som tillsammans bildar en marknadsledande aktör med användare i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

NEXT Group har 75 antal anställda i två länder och en av ägarna är Monterro som är den ledande investeraren inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare.