Nästa generations dokumenthantering

NEXT Docs

Molnbaserad dokumenthantering för projektdokumentation

Boka demo

Autofyll

Med hjälp utav dokument-taggar ger detta er möjlighet att fylla era dokument med projektdata och projektinformation, med hjälp av ett knapptryck.

Versionshantering

NEXT Docs stödjer fullständig versionshantering. vilket innebär full spårbarhet och möjlighet att plocka tillbaka tidigare versioner av dokumenten.  

Checka in och ut dokument

Genom möjligheten att checka in och checka ut dokument för editering. Detta innebär att flera inte kan vara inne och arbeta med samma dokument, effekten av detta är att alla alltid har den senaste uppdaterade filen tillsammans med full spårbarhet av förändringar.

Mappstruktur

Ni kan välja att alltid ha en typ av mappstruktur eller ha olika typer beroende på vad det är för typ av projekt.

Nästa generations dokumenthantering

NEXT Docs är ett molnbaserat dokumenthanteringsverktyg som medger en möjlighet att spara, arbeta och förvara projektrelaterad dokumentation.

NEXT Docs ger dig möjligheten att utifrån standardmallar (t ex KMA-mallar) automatiskt skapa förifyllda dokument där data hämtas från NEXT. Autofyll-funktionen kan hämta en mängd olika typer av NEXT-data, t ex projektuppgifter, kontaktuppgifter, roller och kunddata. Att vid projektstart kunna utgå från såväl mallprojekt som malldokument och därefter automatiskt skapas alla standarddokument. Utöver dessa funktioner ovan så innehåller även NEXT Docs fler möjligheter: 

  • Förhandsgranska – Genom funktionen kan era dokument förhandsgranskas direkt i webbläsaren utan nedladdning. Stöd för flertalet filformat så som PDF, Word, Excel och CAD.
  • PDF-generering – Genom en knapptryckning kan ni generera en PDF från exempelvis en Word-fil och den sparas automatiskt i NEXT.
  • E-signering- Direkt i dokumenthanteringen kan ni signera ett dokument enkelt med hjälp av e-signering.
  • Drag n Drop – Möjliggör för användaren att direkt ifrån sin dator dra in dokument och filer in i dokumenthanteringen i NEXT.
  • Dokumenttyp – Genom att även märka dokument med typ kan du i NEXT koppla relevanta dokument till respektive modul, och på sådant sätt får rätt dokument i relevant modul på ett strukturellt sätt.

Genom att använda sig av ett modernt dokumenthanteringsverktyg så kan ni som verksamhet  spara enormt med tid. Inte minst gäller det exempelvis KMA-arbetet, ISO-certifieringar eller en BKMA-certifiering där kraven på dokumentation är omfattande! (Är du certifierad via t ex BKMA , tidigare BF9K eller Povel är det givetvis dessa mallar du plockar in i biblioteket.)

Nöjda kunder

”Dom som byggt det här kan branschen. Efter många år med mycket jobb och lite betalt för mödan, har vi äntligen lyckats få lönsamhet i bolaget. Sedan vi började med NEXT har vi dubblat omsättningen och samtidigt halverat tiden vi tidigare lade på pappersarbete. Vi orkar hålla igång många fler jobb och får med ALLT till fakturaunderlagen. Vi kan inte säga annat än att det funkar suveränt!” ”– Så länge det rapporteras in rätt ute på fältet så har man väldigt bra koll, mer eller mindre i realtid”

Stefan Engström, VD, Bygg Om AB

Boka demo

Låt en av våra experter visa på fördelarna med NEXT

Boka demo

Varför NEXT?


Ordning och reda ger en bättre lönsamhet

Alla som arbetar i byggbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett entreprenadföretag.

Skräddarsytt för branschen, in i minsta detalj

Den första versionen av dagens NEXT byggdes åt NCC-koncernen redan 1994. Under åren har vi samlat på oss 200 års gemensam branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet. Majoriteten av våra användare är hantverkare, eller f d hantverkare, något som vi tagit stor hänsyn till vid utvecklingen.

Mobila lösningar ökar effektiviteten

Skräddarsydd mobil applikation för rapportering av tid, arbetsorder och dagboksnoter. Nå alla medarbetare, oberoende av datamognad. Data som registreras i de mobila enheterna utgör underlag för projektuppföljning, lön och fakturering utan att ett enda papper har varit inblandat.

Bättre kvalitet på indata och snabbare fakturering

Via daglig mobil återrapportering höjs kvaliteten på inrapporterade data enormt. Daglig rapportering innebär korrekt rapportering, och det är också betydligt enklare att få kontroll på om arbetet är tillkommande eller ej.

NEXT Docs

Tidrapport och projektdagbok

Tjata om tidlappar, rätta oläsliga tidlappar och därefter manuellt registrera tid för både lön och fakturering. Känns det möjligen igen? Men det är helt i onödan – med ett modernt mobilt rapporteringsverktyg sparas enormt med tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer om tidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsorder är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre order inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men kan också födas ute i en mobil enhet. Både fakturaunderlag och löneunderlag klart när fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är det?

Läs mer om arbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med NEXT ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer om fakturering

Projektplanering

NEXT innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering, etc, etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om projektplanering

Privat: Affärssystem

NEXT är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer om privat: affärssystem

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan NEXT och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer om integrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Hogia
Microsoft Dynamics NAV
IBS Enterprise
Flex
Kontek
Briljant
IFS
Fortnox
Visma

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo