Diplom tilldelas
NORDISKA ENTREPRENADSYSTEM AB
För utmärkelsen
KVARTALETS FÖRETAG I LINKÖPING
Kvartal 3 2017

Motivering
Next One Technology AB är ett innovativt bolag med kunden i fokus. De levererar ett användarvänligt system som passar alla bolag inom byggbranschen. Anders Jacobsson har lyckats hitta en målgrupp, som idag inte får ut sin fulla potential utifrån sin affär och anpassat sitt system NEXT till att höja lönsamheten hos sina kunder. Vem som helst kan använda systemet oavsett datorvana. Detta har medfört att Nordiska Entreprenadssystem AB visar både vinst och tillväxt, samt att de kunder som använder systemet NEXT ökar sin lönsamhet. Tack vare tillväxten har även personalstyrkan ökat kraftigt, vilket skapar skatteintäkter till Linköping. Beroende på detta vill Framgångsrika Linköpings jury tilldela Anders Jacobsson och Next One Technology AB utmärkelsen kvartalets företag.

Undertecknat
Lars-Göran Torpheimer / Olof Braaf / Anders Mäki / Jessica Steén