Fortnox integration

Enkel integration av allt som behövs 

Grundregister som projektregister, kundregister och leverantörsregister synkroniseras mellan systemen. Alla bokförda kostnader och intäkter överförs till NEXT och visas fördelat på projekt och arbetsorder. Kundfakturering som sker i NEXT överförs automatiskt till ekonomisystemet. Läs mer om Fortnox här.