Briljant Ekonomisystem integration

Till Briljant finns idag 3 integrationer för att överföra information mellan systemen. Projekt, kunder och kundfakturor kan exporteras till Briljant. Till NEXT importeras kostnader och intäkter.

Uppsättning av en integration sker med hjälp av ansvarig på NEXT och den kundansvarige återförsäljaren för Briljant på grund av att det krävs inställningar i båda systemen.

Export av projekt, arbetsorder och kunder
Grunduppgifter om startade projekt och arbetsorder överförs till Briljant. I samband med att projekt startas överförs kunder samtidigt som projektuppgifterna till Briljant.

Export av kundfakturor
När fakturor är sammanställda och granskade markeras de för export till Briljant. Vid export uppdateras bokföring och kundreskontra. Kundfakturor granskas och godkänns innan bokföringstransaktionen skapas.

Bokföring – kostnader och intäkter
Alla projektkostnader i form av intäkter och kostnader överförs till NEXT och rätt projekt och arbetsorder/ÄTA. Om leverantörsfakturan är scannad finns det möjlighet att se alla dessa som en bild direkt i NEXT för varje projekt.