Vi tror att samarbeten är viktiga i byggprojekt, mellan företag och personal men också mellan programvaror. Därför har vi utvecklat ett API* för en effektiv kommunikation mellan Next Project och andra ekonomisystem. API:er utvecklas för att göra det möjligt för leverantörer och integratörer att utveckla anslutningar till din Next-installation. Det gör att du inte behöver flytta information mellan systemen manuellt. Genom att automatisera flödet av information kommer du spara väsentligt med tid. Tid som istället kan läggas på dina byggprojekt. Vore det inte superskönt?

2022 släpptes den första versionen

I juni 2022 släpptes den första versionen av Next Project API. Den innehöll funktionalitet för att kunna hämta, uppdatera och skapa information för dataflöden.Byggarbetare som håller i Ipad

Ett urval av de flöden som har realiserats av integratörer med hjälp av Next Project API är:

• Synkronisering av projekt från Next Project till ekonomisystem
• Synkronisering av kunder
• Skapande av projektkonterade kostnader i Next Project utifrån bokförda kostnader i ekonomisystem
• Överföring av bokföringsinformation gällande kundfakturor

Nytt API erbjuder ännu fler möjligheter

Därefter har löpande förbättringar och tillägg gjorts:

• Bättre stöd för kundfakturahämtning och extern distribution
• Möjlighet att lägga in budget från externt system
• Möjlighet att läsa ut rapporterade timmar
• Kostnadsställe samt kontoplan kan uppdateras från externt system
• Arbetsorderrader kan skapas för att hantera både flöden som utgår från kalkyl eller order/följesedelhantering

Så kommer du igång

För att kunna ansluta till Next Project API registrerar du det system du vill integrera hos oss. Därefter sker en aktivering av berörd installation där du skapar och förmedlar en integrationsnyckel till integratören eller leverantören.

Utöver de möjligheter som det nya API:et erbjuder finns precis som tidigare ett antal standardiserade integrationer mellan Next Project och vanligt förekommande ekonomi- och lönesystem.

Målet är att alla kopplingar mellan Next Project och andra system ska vara möjliga att realisera via samma API. Vi ser till exempel ett ökat intresser för integrationer som fokuserar på lager- och orderhantering.

Kontakta oss idag oavsett om du är befintlig kund som är nyfiken på vårt nya API. Eller om du är intresserad av Next Project och vill boka en demo. Vi berättar gärna mer!


*Ett API, eller Application Programming Interface, är en uppsättning regler och protokoll som tillåter olika program att kommunicera och utbyta data. Det fungerar som ett gränssnitt mellan olika applikationer och tillhandahåller en standardiserad metod för att begära och dela information.