Utökad dokument- & mallhantering

Alla byggprojekt innebär omfattande dokumenthantering, t ex ritningar, avtal och KMA-rutiner. Next Project erbjuder ett dokument- och mallhanteringsverktyg som är enkelt och smidigt för användaren men samtidigt innehåller professionella funktioner för den kräsne experten.

 • Allt i molnet
 • Mobil access
 • Åtkomst till dokument via mappstruktur direkt synkroniserat med Next Project
 • Mallhantering med autofyll av dokument
 • Roll/Kontaktregister per projekt
 • Versionshantering för full spårbarhet
 • Olika typer av mappstrukturer för olika typer av projekt
 • Drag n Drop
 • Checka in och ut dokument
 • Förhandsgranska direkt & generera PDF:er
 • E-signering

KMA-kraven i byggbranschen är omfattande. Med Next Project löses inte bara administrativa rutiner kring dokument- och mallhanteringen på kontoret – Next Project’s mobila klient tjänstgör här som ett stöd för den operativa KMA-hanteringen av checklistor och dokument ute på arbetsplatsen. Detta gäller såväl information ut till arbetsledning/yrkesarbetare som återrapportering av data till kontoret.

Läs vidare om vår dokumenthantering – Next Docs