Standard mapp- och mallstruktur

Välj att alltid använda samma typ av mapp- och mallstruktur för alla projekt av samma kategori, eller variera beroende på projekttyp.

Autofyll

Med hjälp av hundratals dokument-taggar (projektnamn, projektledare, konstruktör etc.) hämtas projektdata och information automatiskt från Next Project med ett enda klick.

Versionshantering

Next Docs dokumenthantering för byggbranschen stödjer fullständig versionshantering för full spårbarhet och möjlighet att återställa tidigare versioner av dokumenten.

Förbättrad mall- och dokumenthantering för byggprojekt

Kraven på KMA-dokumentation i byggbranschen är omfattande. Med Next Docs dokumenthantering för byggprojekt kan de administrativa rutinerna kring dokument- och  mallhanteringen till stor del automatiseras. Next Docs ger dig möjligheten att utifrån standardmallar automatiskt skapa förifyllda dokument där data hämtas direkt från Next Project, inklusive men inte begränsat till projektuppgifter, kontaktuppgifter, roller och kunddata. 

Varje ändring eller uppdatering av ett dokument registreras av Next Docs, vilket skapar en ny version där du kan se när och vad som ändrades och återställa dokumentet om det behövs. Det ger dig fullständig spårbarhet bakåt, så du kan se vad som hände vid en specifik tidpunkt under projektet.

Flexible business management for small and large construction companies

Nästa generations dokumenthantering inom bygg för KMA, ISO och BKMA

Med Next Docs dokumenthantering för bygg blir det enklare att dokumentera och skapa underlag som uppfyller lagkraven. Genom att använda vårt moderna dokumenthanteringsprogram kan din verksamhet spara tid inom alla områden, särskilt för KMA-arbeten, ISO- och BKMA-certifieringar där dokumentationskraven är omfattande.

 • allt i molnet med möjlighet att dokumentera i mobilen ute i fältet
 • åtkomst till dokument via mappstruktur direkt synkroniserat med Next Project
 • mallhantering med autofyll av dokument
 • roll/kontaktregister per projekt
 • versionshantering för full spårbarhet
 • olika typer av mappstrukturer för olika typer av projekt
 • kan användas för vissa ISO-certifieringar
 • drag&drop-funktionalitet
 • checka in och ut dokument
 • förhandsgranska direkt & generera PDF:er
 • e-signering