Utökad dokument- & mallhantering

Alla byggprojekt innebär omfattande dokumenthantering, t ex ritningar, avtal och KMA-rutiner. NEXT erbjuder ett dokument- och mallhanteringsverktyg som är enkelt och smidigt för användaren men samtidigt innehåller professionella funktioner för den kräsne experten.

  • Allt i molnet
  • Mobil access
  • Åtkomst till dokument via mappstruktur direkt synkroniserat med NEXT
  • Mallhantering med autofyll av dokument
  • Roll/Kontaktregister per projekt
  • Standardmallar eller egna mallar
  • Versionshantering för full spårbarhet
  • Olika typer av mappstrukturer för olika typer av projekt

KMA-kraven i byggbranschen är omfattande. Med NEXT löses inte bara administrativa rutiner kring dokument- och mallhanteringen på kontoret – NEXT mobila klient tjänstgör här som ett stöd för den operativa KMA-hanteringen av checklistor och dokument ute på arbetsplatsen. Detta gäller såväl information ut till arbetsledning/yrkesarbetare som återrapportering av data till kontoret.

Läs vidare om vår dokument- & mallhanteringsmodul DocOnline.

Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och få senaste nytt direkt till din inkorg.