Snabbare estimering

Utgå från tidigare projekt vid estimering av nya - din anbud och planeringsprocess har större chans att pricka rätt.

Skapa återanvändbara mallar

Är du specialiserad och ofta tar in liknande uppdrag kan du med fördel lägga upp olika mallprojekt som innebär att dina aktiviteter som ska planeras finns med redan vid start i projektet.

Effektiv resursplanering

Skalbar personalplanering där man per person, och med bäring på den långsiktiga planeringen, kan lägga ut både projekt, semester och planerad frånvaro per medarbetare.

Resurs- och projektplanering för byggbranschen

Målet med NEXT planeringsmodul är inte att ersätta MS Project eller Powerproject på de stora entreprenadprojekten – i NEXT är det istället fullt fokus på enkelhet. Detta gäller både resursplaneringen och projektplaneringen (Gantt) som båda syftar till att ersätta whiteboarden eller excel-arket som ofta används idag.

Läs mer här

Få en demo av Next

Låt en av våra experter visa fördelarna med Next

Boka demo nu!

Kundcase: Blue Future Sweden

”Enkelt att komma igång. Vi hade testat ett annat system som vi aldrig kom igång med. Dom anställda klagade en del så vi bytte till NEXT och vi blev förundrade hur enkelt det vara att komma igång.”’

Linda Take, VD, Blue Future AB

BOKA DEMO

Projektplanering (Gantt)

 • Utifrån start- och slutdatum kan såväl projekt som underliggande aktiviteter (t ex byggdelar) presenteras i ett Gantt-schema.
 • Aktiviteterna kan flyttas och förändras direkt i Gantt-vyn med dra-och-släpp.
 • Då aktiviteterna är gemensamma med de som produktionspersonalen återrapporterar tid mot, så är det också möjligt att grafiskt se hur många timmar som är nedlagda i jämförelse med ursprunglig budget per aktivitet/byggdel.
 • Aktiviteterna kan även kopplas så att kopplade aktiviteter följer med vid en eventuell förändring av tidplanen.
 • Är du specialiserad och ofta tar in liknande uppdrag, t ex badrum/våtrum, plattsättning, villaproduktion eller liknande är det i princip alltid samma aktiviteter som ska planeras varje gång. Här kan du med fördel lägga upp olika mallprojekt som innebär att dina aktiviteter som ska planeras finns med redan vid start i projektet (även inkl estimerade tider och start/slut).
 • För att få till tidplanen behöver du koppla aktiviteterna, se till att flytta den första aktiviteten till rätt startdatum och därefter justera längden på respektive aktivitet.
 • Det går även att ställa sig på övergripande nivå och se flera projekt samtidigt vilket medger en mer översiktlig bild av företagets pågående projekt (och eventuellt planerade projekt).
 • Tidplanen kan exporteras till en pdf som sedan kan delas med andra via mail eller skrivas ut.

Resursplanering

 • Skalbar personalplanering där man per person, och med bäring på den långsiktiga planeringen, kan lägga ut både projekt, semester och planerad frånvaro per medarbetare. Resultatet blir en god långsiktig översikt av resurssituationen.
 • Samma planeringsvy kan också användas som en betydligt mer detaljerad arbetsordervy där mindre order tilldelas respektive serviceman eller montör som därmed får upp dessa order som en ”att-göra-lista” i sin mobila enhet.
 • Ett specialfall av den här resursplaneringen är transport- och maskinuppdrag, t ex leverans av grus eller makadam till ett vägbygge. I dessa fall ersätter den digitala återrapportering av de planerade orderna alla former av de traditionella pappersföljesedlar som i årtionden fungerat som underlag för faktura och i förekommande fall även avräkning.
 • Planeringsvyn blir enligt exemplet ovan snarare en bil/maskinplanering än planering av personresurser, men i realiteten blir resultatet detsamma.
 • Det är inga problem att tilldela en person flera mindre uppdrag samma dag, i mobilens kalender samlas dessa uppdrag under aktuell dag.
 • I takt med att personalen ute arbetar med uppdragen förändras också status på dessa vilket uppdaterar planeringsvyn. Många NEXT-kunder använder t ex färgen röd för att markera varning/stopp, d v s att något hänt som hindrar utförandet av uppdraget.
 • Konsekvensen av ovan blir att produktionsledningen på kontoret i realtid, direkt i planeringsvyn, kan följa uppdragens genomförande och få omedelbara signaler om krånglande uppdrag eller att ett uppdrag är klart för fakturering.
 • På större bolag med flera olika avdelningar delar man lämpligen in personalen i olika grupper vilket medför att du som arbetsledare kan filtrera och endast se din tillgängliga personal i planeringsvyn.

Det bör poängteras att projekt- och resursplanering har ett mycket stort fokus på enkelhet och att vi därför sällan har problem att få produktionsledningen att ta verktygen till sig.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur NEXT stödjer er projektplanering!

Boka demo