Projektekonomi inom bygg och entreprenad

Har du problem att i realtid följa projektets löpande ekonomi och svårt att hinna med att göra efterkalkyler? Gör du manuella sammanställningar eller beräkningar i excel?

I Next Project samlar vi alla data på ett och samma ställe, vilket ger dig helt andra möjligheter att både följa pågående projekt dag för dag, men också automatiskt generera efterkalkyler på samtliga uppdrag du genomför.

  • Titta på projektnivå eller på övergripande nivå. I Next Project’s unika projektöversikt hittar ni snabbt de urval av projekt ni vill följa upp.
  • Ekonomiska nyckeltal i realtid, t ex fakturerat, upparbetat, TB och TG%
  • Med alla ekonomiska data i Next Project kan du betydligt snabbare identifiera riskprojekt där tid och kostnader skenar iväg.
  • Projektbudget (Läs mer om Budget prognos) kan upprättas på olika nivå beroende på projektets omfattning, i klump på projektet, per byggdel/delprojekt eller på detaljnivå (konto).
  • Komplett underlag för successiv vinstavräkning.

Efterkalkyler kan göras på typ av uppdrag, typ av kund, ersättningsform, etc och du kan därmed med god noggrannhet avgöra vilka typ av uppdrag du faktiskt tjänar pengar på.