Realtidsöverblick

Få en realtidsöverblick över projektekonomin inom bygg på projekt- eller verksamhetsnivå och se hur ditt bolag mår och går. Next visualiserar det på ett övergripande sätt så du kan identifiera och fokusera på rätt åtgärder.

Sluta gissa

Timmar, material, maskiner, leveransfakturor, inköp, betalplan, prognoser och övriga detaljer samlas på ett ställe för enkel faktabaserad koll i varje projekt.

Ett system, för alla branscher

Nexts system anpassas efter din bransch med unika processer och arbetssätt som matchar just din verksamhets behov vare sig du arbetar inom bygg, entreprenad, mark eller annat område. 

Faktabaserad projektekonomi inom bygg

Många företag har bristande överblick och kontroll över sin projektekonomi inom bygg och liknande branscher. De gissar utan att besitta det nödvändiga underlaget som krävs för att kunna se hur deras bolag mår och går för att kunna öka sin lönsamhet och utveckla verksamheten. Next Project samlar och visualiserar all nödvändig information på ett övergripande sätt för att besvara frågorna nedan och hjälpa din verksamhet få bättre kontroll över er projektekonomi inom bygg:

  • Hur går projekten just nu?
  • Var tjänar vi pengar (privat eller företagsbeställare)?
  • Vad måste/kan förändras?
  • Vad behöver prioriteras för att styra upp lönsamheten?
  • Vad kan ageras på för att få upp lönsamheten?

Ta helhetsgrepp om din projektekonomi inom bygg

I Next Project samlar vi all data från varje kvartal på ett ställe för att jämföra, analysera och utvinna viktiga insikter om verksamheten. Det ger dig helt andra möjligheter att både följa pågående projekt dag för dag, men också automatiskt generera efterkalkyler på alla uppdrag.

  • Titta på projektnivå eller på övergripande nivå. I Next Projects unika projektöversikt hittar ni snabbt de urval av projekt ni vill följa upp.
  • Ekonomiska nyckeltal i realtid, t.ex. fakturerat, upparbetat, TB och TG%
  • Med alla ekonomiska data i Next Project kan du betydligt snabbare identifiera riskprojekt där tid och kostnader skenar iväg.
  • Projektbudget (Läs mer om Budget prognos) kan upprättas på olika nivå beroende på projektets omfattning, i klump på projektet, per byggdel/delprojekt eller på detaljnivå (konto).
  • Komplett underlag för successiv vinstavräkning.

Efterkalkyler görs per automatik baserat på typ av uppdrag, typ av kund, ersättningsform, etc. och du kan därmed med hög noggrannhet avgöra vilka typer av uppdrag du faktiskt tjänar pengar på.