Integrationer ekonomi & lön

Integrationer finns med ett stort antal ekonomi- och lönesystem. När det gäller ekonomisystem för de mindre och medelstora kunderna är det Fortnox, Visma Administration, Briljant eller Hogia som gäller. För större kunder finns även möjlighet att via en partner integrera till Visma Business, Visma.net, IFS Applications, Agresso med flera. 

Från Next Project till ekonomisystemet exporteras kund, projekt, order och kundfaktura, och i andra riktningen exporteras transaktioner från huvudboken.

De flesta Next Project-kunderna använder även attestverktyget Next Project e-Invoice och i detta fall överförs även leverantörer och leverantörsfakturor från Next Project till ekonomisystemet.

När det gäller integration med lönesystem överför vi attesterade timmar från NEXT till följande lönesystem: Visma Lön 600, Fortnox Lön, Flex, Agda, Hogia Lön, Hogia Lön Plus och Kontek Lön. 

Förutom integration med lön- och ekonomisystem samverkar Next Project med andra applikationer för byggprocessen, läs vidare på vår sida om Affärssystem.

Vi vidareutvecklar kontinuerligt våra integrationer, kontakta oss för mer information.

Ekonomisystem

Agresso *)
Briljant ASP
Fortnox
Hogia
IFS Applications *)
Microsoft Dynamics NAV *)
Visma Administration 1000/2000
Visma Business *)
Visma eEkonomi
Visma.net *)

Lönesystem

Vi erbjuder att ta ut en fil för inläsning i Next Project från följande system:

Agda
Crona lön
Flex
Fortnox Lön
Hogia Lön
Hogia Lön Plus
Kontek Lön
Visma Lön 600

*) Via partner