Budget och prognos inom byggservice och entreprenad - Next Project

Tvingas du till manuellt förarbete när du ska ta fram underlag för avstämning och prognos? Kanske plockar du ut siffror från ekonomisystemet och gör din prognos i Excel?

Använder du istället Next Project innebär importmöjligheterna från kalkylprogrammet i kombination med komplett integration med ekonomisystemet att det manuella registreringsarbetet försvinner samtidigt som du kan följa projektekonomin i realtid.

  • Import av kontobaserad budget från kalkylverktyg, t ex BidCon, MAP eller Wikells
  • Arbetstid kan följas upp på konto (som en ren kostnadspost) eller separat på godtyckligt antal lägen/aktiviteter och/eller ÄTA.
  • ÄTA-modul med möjlighet att plocka fram både ÄTA-specifikation och en löpande ÄTA-Journal och där ÄTA-specifikationen tjänar som både anbud och fakturaunderlag till beställaren.
  • Budget- och prognosmodul som automatiskt uppdateras i takt med att dina ÄTA:or uppdateras
  • Prognosmodul där du kan jobba med godtyckligt antal prognoser (både flera versioner och perioder)
  • Underlag för successiv vinstavräkning
  • Projektöversikt, d v s en möjlighet att enkelt följa ekonomin på olika delprojekt eller ÄT:or, men även på övergripande nivå, t ex typ av projekt
  • Stöd för mängdrelaterade entreprenader där man kan följa både intäkter (utförda mängder) och kostnader (resurser).