Avräkning - åkeri och frakt

I byggsverige skrivs varje dag otaliga traditionella följesedlar i lastbilar och maskiner. Följesedlar som sedan fysiskt levereras in till ordercentralen för att manuellt registreras i faktureringssystemet. Finns ingen koppling till avräkningsunderlag måste uppgifterna registreras ytterligare en gång för att skapa en korrekt avräkning till entreprenören som kört. I den värsta av världar registrerar man sedan avräkningsunderlagen manuellt i ekonomisystemet för att uppdatera bokföringen.

Har man ett traditionellt orderflöde enligt ovan finns det en enorm potential i att plocka bort pappersföljesedeln och övergå till mobil återrapportering direkt i fordonen, men också samtidigt se till att integrera fullt ut med bokföringen.

  • Allt manuellt registreringsarbete av orderdata försvinner. Fokus kan istället läggas på kontroll och eventuella kompletteringar/justeringar.
  • Risken att följesedlar försvinner på vägen minimeras.
  • Fakturorna till kund skapas i NEXT och kan skickas på alla olika format, papper, pdf eller EDI. Därefter uppdateras reskontra och bokföring automatiskt då fakturorna exporteras till ekonomisystemet.
  • Entreprenörerna som kör kan löpande se sitt avräkningsunderlag på en egen webbsida.
  • Hela hanteringen av avräkningen sker digitalt utifrån redovisade underlag och kan skickas ut i mail som pdf-filer till entreprenörerna.
  • Avräkningen skickas in till bokföringen och skapar en självfaktura varvid bokföringen blir uppdaterad automatiskt. Utbetalning till entreprenören sker via betalfil som vanligt.
  • Mycket god översikt över utfört arbete per resurs, avräkningsunderlag och respektive entreprenör som kört.
  • Och sist men inte minst, alla siffror finns tillgängliga i realtid – fakturering kan ske snabbare med en förbättrad likviditet för hela organisationen som positiv konsekvens.

Läs vidare om hur NEXT används för Markbolag inom ME

Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och få senaste nytt direkt till din inkorg.