Avräkning - åkeri och frakt

I byggsverige skrivs varje dag otaliga traditionella följesedlar i lastbilar och maskiner. Följesedlar som sedan fysiskt levereras in till ordercentralen för att manuellt registreras i faktureringssystemet. Finns ingen koppling till avräkningsunderlag måste uppgifterna registreras ytterligare en gång för att skapa en korrekt avräkning till entreprenören som kört. I den värsta av världar registrerar man sedan avräkningsunderlagen manuellt i ekonomisystemet för att uppdatera bokföringen.

Har man ett traditionellt orderflöde enligt ovan finns det en enorm potential i att plocka bort pappersföljesedeln och övergå till mobil återrapportering direkt i fordonen, men också samtidigt se till att integrera fullt ut med bokföringen.

  • Allt manuellt registreringsarbete av orderdata försvinner. Fokus kan istället läggas på kontroll och eventuella kompletteringar/justeringar.
  • Risken att följesedlar försvinner på vägen minimeras.
  • Fakturorna till kund skapas i Next Project och kan skickas i alla olika format, papper, pdf eller EDI. Därefter uppdateras reskontra och bokföring automatiskt då fakturorna exporteras till ekonomisystemet.
  • Entreprenörerna som kör kan löpande se sitt avräkningsunderlag på en egen webbsida.
  • Hela hanteringen av avräkningen sker digitalt utifrån redovisade underlag och kan skickas ut i mail som pdf-filer till entreprenörerna.
  • Avräkningen skickas in till bokföringen och skapar en självfaktura varvid bokföringen blir uppdaterad automatiskt. Utbetalning till entreprenören sker via betalfil som vanligt.
  • Mycket god översikt över utfört arbete per resurs, avräkningsunderlag och respektive entreprenör som kört.
  • Och sist men inte minst, alla siffror finns tillgängliga i realtid – fakturering kan ske snabbare med en förbättrad likviditet för hela organisationen som positiv konsekvens.

Läs vidare om hur Next Project används för Markbolag inom ME