Mobilt arbetsordersystem för arbetsordrar inom bygg

Next Projects arbetsordersystem hjälper serviceföretag och hantverkare att spara pengar och frigöra värdefull tid. Vårt arbetsordersystem hjälper dig att enkelt skapa en arbetsorder för bygg- och entreprenadprojekt och hålla koll på alla dina uppdrag.

Med ett välfungerande mobilt arbetsordersystem slipper du onödigt pappersarbete. All rapportering av tid och material blir plötsligt mycket enkel.

Denna enkelhet medför inga kompromisser för detaljrikedomen – tvärtom! Med Next Projects arbetsordersystem för arbetsordrar bifogar du lätt foton, ritningar, checklistor, dokument och annat material.

Arbetsorder – Webbapp

Next Project är ett mobilt arbetsordersystem med en intuitiv webbapplikation som sköter all hantering av arbetsordrar.

Lägger ni mycket administrativ tid på att hantera era arbetsorder? Med Next Projects system för arbetsordrar behöver varken du eller fältpersonal lägga särskilt mycket tid på att hantera era arbetsordrar.

Känns det svårt att få överblick och hålla koll på status på jobben? Next Project hjälper dig att få full koll på status för varje jobb. Dessutom kan kunden få tillgång till aktuell order om du vill.

Blir det mycket onödigt åkande för att hämta ut och lämna in ordrar? Med Next Projects arbetsordersystem slipper du det! Digital hantering av ordrar gör att antalet transporter blir minimalt.

Händer det att ni gör inköp och hinner fakturera kunden innan ni själva fått leverantörsfakturan? Skaffa dig fullständig koll på alla fakturor med Next Project arbetsordersystem.

Next Project hjälper dig med hela flödet:

 • Orderregistrering
 • Återrapportering av tid och egna resurser
 • ÄT:or
 • Foton
 • Checklista
 • Inköp av material
 • Fakturering

Du följer dina ordrar i realtid och allt sköts helt digitalt, utan ett enda papper. Dessutom kommer alla detaljer med i faktureringen. Slipp bekymmer med lappar som ligger kvar i benfickor eller i bilarna!

Registrera, planera och dela ut arbetsordrar med ett mobilt arbetsordersystem

Next Project hjälper dig att registrera, planera och dela ut varje arbetsorder för dina bygg- och entreprenadprojekt. Du kan välja att dela ut dem till arbetspoolen eller till enskild serviceman.

 • Arbetsordern kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen.
 • Möjlighet finns även att lägga upp arbetsordern mobilt ute i fält.
 • Ordern kan planeras i en grafisk kalendervy eller i en matris som liknar ett vanligt kalkylblad.
 • Lägg arbetsordern på enskild serviceman eller på en grupp (pool).
 • Möjlighet att låta arbetsledaren ha mobil tillgång till alla ordrar för sin grupp.
 • Gäller det återkommande arbetsorder, garantibesiktningar eller liknande lägger du enkelt in en påminnelse. Då genererar systemet ett mail automatiskt när datumet närmar sig.

Mobil arbetsorderlista

Next Projects system för arbetsordrar är mobilt. I takt med att fältpersonalen bockar av sin orderlista kan ni på kontoret följa orderstatusen i realtid.

 • Varje serviceman ser endast sina egna ordrar om inget annat anges.
 • Skapa en pool av servicemän ifall du vill att medlemmarna ska kunna se samtliga ordrar.
 • Orderlistan i mobilen kan sorteras efter datum, tid, projekt/kund och i nummerordning. Orderlistan fungerar därför samtidigt som en mycket flexibel ”att-göra-lista”.
 • Filtrera ordrarna på status för att hålla koll på vad som är kvar att göra. Poolen har en egen flik där dess ordrar visas.
 • Använd poolen ifall du är klar med ditt ordinarie uppdrag men har några timmar kvar till dagens slut. Öppna bara poolen och plocka ett jobb i mängden!
 • Det går att registrera adress eller gps-koordinater direkt i ordern. Då kan du lätt öppna upp en kartbild i appen.
 • I takt med att personalen betar av sina orderlistor uppdaterar de enkelt status till exempelvis ”Utförd”, ”Utförd, avvakta levfaktura”, ”STOPP – sprängning krävs” och så vidare.
 • Du kan själv bestämma vilka statusmeddelanden som ska finnas i Next Projects app.
 • Följ orderstatus i realtid från kontoret.

Ge kunden tillgång till aktuella ordrar

Många gånger kan kommunikationen med kunden vara minst lika krävande som den interna rapporteringen. Med hjälp av Nexts lösning för arbetsordrar spar du tid på många av de mest tidskrävande kundkontakterna.

 • Via Next Project Portal ger du kunden tillgång till aktuella ordrar. Glöm alla onödiga och tidskrävande mail. I och med att kunden kan följa sin order i realtid kan hen också godkänna den digitalt inför fakturering.
 • Om du ger kunden tillgång till mobil inloggning kan hen registrera eller kompletta nya ordrar direkt ute i fält. Kunden kan lägga till information som exempelvis beskrivning, gps-koordinater och foton.
 • Kunden kan ändra status till exempelvis ”Klar för utförande” eller ”Önskar offert”. Därefter kan entreprenören fortsätta med jobbet enligt kundens önskemål.

Checklistor, dokument och foton

Next Project arbetsordersystem gör det möjligt att ta med all dokumentation ut i fält. Med digitala checklistor slipper ni allt krångel med pappersplock.

 • Med hjälp av den mobila enheten får du alltid med dig komplett dokumentation om jobbet ut i fält. Det kan röra sig om ritningar eller monteringsanvisningar men även foton från felanmälningar eller besiktningar.
 • Next Project arbetsordersystem har en papperslös checklista som kan bockas av direkt i mobilen. Med allt pappersplock borta får du fram en komplett dokumentation av jobbet med ett knapptryck.

Fakturaunderlaget klart på plats

Next Projects program för arbetsordrar minskar den administrativa bördan. Arbetsordersystemet gör i ordning fakturaunderlaget per automatik.

 • Servicepersonalen plockar direkt från á-prislistan. Därmed skapas både intäkt och kostnad i realtid och på plats.
 • De vanligaste artiklarna/posterna hanteras i en snabbvalslista som finns tillgänglig direkt bakom ordern.
 • Fakturaunderlaget blir klart i samma stund som uppdraget registreras som utfört. Efter att servicemannen stänger ärendet behövs ofta ingen ytterligare sammanställning av fakturaunderlaget.
 • Arbetsledningen kompletterar eventuellt fakturan och godkänner den så att den kan skickas till kund.
 • Appen stödjer signering av fakturan direkt i den mobila enheten.

Skapa arbetsorder för bygg- och entreprenadprojekt med Next

Kontakta oss om du vill du prata mer om Next Project som verktyg för arbetsordersystem. Vi delar gärna med oss av vad våra referenskunder har att säga!