Anbud/avtal inom byggservice

Hanterar du Anbud, offerter och avtal i Word- eller Excelmallar? Händer det att det blir fel när du kopierar från en offert till en annan?

  • Samla all projektinformation på ett ställe och använd som underlag även för dina anbud och avtal så slipper du skriva alla uppgifterna på flera ställen.
  • Skapa standardoffertmallar för olika typer av kunder eller olika typer av uppdrag.
  • Säkerställ att du alltid får med aktuella villkor och reservationer.
  • Uppdragsbeskrivning du skickar till kunden utgör också underlag för produktionen – vad ingår och vad ingår inte?
  • Bilagor som t ex ritningar eller foton som tagits på platsen kan bifogas offerten med automatik.
  • En professionell offert är ett säljande dokument!