För stora och små jobb

Next Project kan anpassas efter din verksamhet och kan användas för allt från mindre projekt för privatpersoner till stora projekt.

Generera offerter automatiskt

En professionell offert utgör ett säljande dokument. Generera automatiskt PDF-automatiskt med all information om projektet och rätt avtalstexter som du kan skicka till kund.

Samla all projektinformation på ett ställe

Med vår plattform kan du samla all projektinformation och dokumentation på ett ställe för att säkerställa att all nödvändig information är inkluderad i dina anbudsbrev och offerter.

Tjej som är byggarbetare

Skapa standard anbuds- och offertmallar inom bygg

Med Next Project kan du skapa standard anbuds- och offertmallar inom bygg, mark och entreprenad som du kan återanvända för olika typer av kunder, projekt eller uppdrag, anpassade för just din verksamhet. Next samlar all projektinformation och bilagor på ett ställe för att säkerställa att alla aktuella villkor och reservationer ingår. 

En professionell offert är i slutändan ett kraftfullt säljverktyg. Med möjligheten att skapa standard offert- och anbudsmallar inom bygg går det snabbt att ta fram professionella anbud och offerter och använda dem enkelt vid behov. Minska stressen med anbuds- och offertskapandet, börja använda Next idag.

Digitalisera din hantering av anbud/offert/avtal

Med Next Project och Next Docs får du tillgång till alla verktyg du behöver för att skapa en intuitiv och enkel process för framställningen och hanteringen av avtal/offerter/anbud:

  • Samla all projektinformation på ett ställe och använd som underlag även för dina anbud och avtal så slipper du skriva alla uppgifterna på flera ställen.
  • Skapa standard anbuds- och offertmallar inom bygg för olika typer av kunder eller olika typer av uppdrag.
  • Säkerställ att du alltid får med aktuella villkor och reservationer.
  • Uppdragsbeskrivning du skickar till kunden utgör också underlag för produktionen – vad ingår och vad ingår inte?
  • Bilagor som t.ex. ritningar eller foton som tagits på platsen kan bifogas offerten med automatik.
  • En professionell offert är ett säljande dokument!