Digitaliserade arbetssätt stöttar din affär och gör att du sover bättre om natten. Mark- och anläggningsföretagaren med många maskiner och mycket folk ute på fältet gynnas särskilt av daglig rapportering och noggrann dokumentation. Och det är nu, med sviktande konjunktur på ingång, som är rätt tillfälle att satsa. Det skriver Anders Jacobson, grundare av Next One Technology, och specialist på branschspecifika digitala verktyg.

Det bästa tillfället att plantera ett träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa tillfället är nu. Ett gammalt kinesiskt ordspråk kan faktiskt illustrera hur vi kan tänka kring digitaliserade arbetsflöden och processer idag.

Passa på i lågkonjunktur

Den typiska mark- och anläggningsföretagaren är en allkonstnär som under säsong jobbar operativt på dagarna och sköter firman på kvällstid och helger. Tidlappar, dagrapporter och följesedlar ska sammanställas till både uppföljning och fakturaunderlag. Men genom att digitalisera de dagliga processerna har dessa företagare mycket tid och pengar att vinna. Just nu verkar vi ha drabbats av den perfekta stormen med såväl energibrist, inflation och oroligheter i omvärlden, för att bara nämna några saker. Men ska vi se något positivt i mörkret så är det att lågkonjunkturen åtminstone ger dig lite tid över att utveckla ditt bolag. Så häng med, här är stegen mot ökad kontroll, mer professionalism och högre lönsamhet. Och framför allt; bättre nattsömn!

Första steget: Få koll på läget, fånga data på plats – varje dag

Glöm manuella tidlappar, arbetsordrar och dagrapporter – i den digitala världen sker all återrapportering från arbetsplatsen via mobila enheter. Det innebär att vi får både högre kvalitet och mer indata än om rapporteringen sker manuellt. Inga mer ångestskapande pappershögar!

Andra steget: Se till att ta betalt för allt arbete – missa inte ÄT:orna!

Hur många gånger har det hänt att ÄT:or helt plötsligt ”dyker upp” i efterhand och att det blir diskussioner om varför och vem som ska ta kostnaden? Med en komplett digital dokumentation får du med allt på fakturan så diskussioner slipper uppstå. Förutom att kunna fakturera fullt ut för det jobb du faktiskt utfört tjänar du också oceaner av tid när fakturaunderlagen ska sammanställas. Följden blir att du fakturerar oftare och förbättrar din likviditet.

Tredje steget: Bättre och snabbare ekonomisk uppföljning

Bokföringen förändras helt när manuella rutiner ersätts med en digital process som dagligen uppdaterar projektsaldon både avseende fakturor, arbetstid och maskintimmar. Fördelarna är uppenbara, projekt som glider i både tid och kostnader blir snabbt synliga och man kan styra upp medan det fortfarande finns tid att påverka. Din beställare blir uppdaterad i realtid vilket bygger både relation och förtroende.

Fjärde steget: Daglig kontroll på maskinekonomin

För maskinparken innebär den digitala processen att projekten dagligen (utifrån dagrapporterna) belastas med aktuell maskinkostnad. Samtidigt tas kostnader som avskrivningar, service och reparationer direkt på respektive maskininresurs, vilket dels skapar underlag för att sätta rätt internpris på maskinerna, dels ger en god indikation på när det är dags att utrangera. Maskintimmar och kostnader landar rätt i princip helt utan manuellt arbete, vilket gynnar mindre maskinägare utan administrativ personal.

Late bloomers har en fördel

Som en tankeväckande avslutning kan vi också konstatera att mark- och anläggningsföretagare som ligger lite sent med digitaliseringen i dagsläget har en viss fördel gentemot andra. De senaste åren har en enorm utveckling skett när det gäller de digitala branschsystemen och verktygen är idag både enklare att använda och betydligt kraftfullare än vad de var för bara fem år sedan. Kliver du på digitaliseringståget idag så får du möjlighet att susa förbi de större bolagen som var tidigt ute men sitter med förra generationens verktyg.

Så mitt tips till dig som entreprenör inom mark och anläggning: Våga ta ditt nästa steg på den digitala resan så att ditt företag kan stå starkt när konjunkturen vänder uppåt igen!

Artikel skriven av: Anders Jacobson, grundare till Next One Technology