CHECKD Field är ett enkelt och visuellt, molnbaserat digitalt verktyg för besiktningar, inspektioner och checklistor. Idag har CHECKD över 30.000 användare i Norden och det är bara början. Sedan 2020 är vi nu dubbelt så många personer i teamet på CHECKD och det släpps nya funktioner allt oftare. 

I samband med att vi på CHECKD förvärvades av bolagsgruppen Next 2020 så blev vi en del av en bredare produktportfölj, kring lösningar för affärssystem och projektverktyg för bygg- och entreprenadbranschen. 

Sedan starten 2014 har Next vuxit genom flera förvärv och internationell expansion. För att gemensamt positionera oss på nya och befintliga marknader tar vi nu nästa steg där vi enar samtliga förvärv som produkter under koncernvarumärket Next. Det här innebär att CHECKD nu ändrar namn till Next Field. 

Utöver Nexts uppköp av CHECKD inkluderas också förvärv som svenska Byggsamordnaren och Byggplanen. Som bolagsgrupp växer vi kraftigt och utöver CHECKD-kontoret i Oslo så finns vi på plats på tre  Sverigekontor, i Stockholm, Göteborg och Linköping. Under 2021 etablerade vi också närvaro i England, där CHECKD-produkten blir det vi erbjuder i ett första steg. 

Med målsättningen att skapa tydlighet i avsändare, budskap och produktportfölj så återfinns nu samtliga förvärvade produkter i en gemensam portfölj med Next som ett gemensams koncernvarumärke. I och med detta övergår CHECKD till att heta Next Field.

Vi är väldigt glada över att få vara en del av Nexts tillväxtresa framåt, där produkten Next Field (tidigare CHECKD) med en stark enad organisation i ryggen får möjlighet till internationell expansion i fråga om den svenska marknaden men nu också i England. Det är viktigt för oss att förmedla att vi nu är en del av en större enhet och det gör vi med vårt nya produktnamn. I övrigt är vi samma gäng som tidigare och med samma kunderbjudande, men däremot med större möjligheter att göra både nya och befintliga kunder än mer nöjda framåt, säger Tom-Erik von Krogh-Martinsen, medgrundare av CHECKD

För att ytterligare rama in den enade produktportföljen och skapa tydlighet i det vi erbjuder marknaden av byggbolag lanserar vi också en ny grafisk identitet med ny tagline. 

Vi banar ny mark, och skapar nya arbetssätt för en hel bransch. Det fångas i vårt nya bolagsgemensamma varumärkeskoncept ”Building new ways” och det lokala budskapet ”Det nya sättet att bygga”. Vi vill inte bara bidra till våra kunders digitalisering utan också till ett mer effektivt och lönsamt byggföretagande. Vår nya identitet tycker jag andas att vi är ett framåtlutat techbolag och marknadsledare utan att vi tappar vår byggsjäl – den långa erfarenhet av byggbranschen som våra kunder värderar så högt, säger Gunilla Berg CEO på Next

I den nya produktstrukturen övergår CHECKD till att bli Next Field, Byggplanen till Next Planning och Byggsamordnaren till Next Coordinator. Förändringen träder i kraft under maj månad. Utöver namnändringen blir det ingen skillnad för dig som kund i hur du använder tjänsterna.