Byggservice

Med Next Project fångar du alla kostnader som kan bli intäkter

Boka demo

Betalt för allt arbete

Få med alla intäkter ute i fält direkt och fånga nyttjande av maskiner och material för vidarefakturering.

Skapa favoritlistor

Enkel åtkomst till era vanligaste verktyg och material säkrar att ni får med allt från fält.

ÄTA-hantering

Med Next Project kan du dokumentera dina ÄTOR i realtid med både text och foto.

Mobilt & molnbaserat

Jobba var du vill, alltid uppdaterat. Använd mobil, surfplatta eller dator.

Lösning för en framgångsrik byggserviceaffär

Next Project för byggservice har alla de specifika funktioner som krävs för att hjälpa dig att driva en framgångsrik byggserviceaffär. Här hittar du självklara funktioner som exempelvis:

  • projekt- och orderhantering
  • integration med ekonomi och lön
  • mobil tidrapportering
  • leverantörsfakturor
  • kostnader
  • intäkter
  • kundfakturor
  • foton
  • dokumentation
  • egenkontroller

Det finns också mer avancerade funktioner som ekonomiska nyckeltalsberäkningar, resursplanering och tidplaner. Du väljer själv vilken nivå du vill vara på och betalar därefter.

Boka en demo av Next Project

Låt en av våra experter visa fördelarna med Next Project.

Boka demo
Person som sitter i en truck

Mobil återrapportering – få med allt ni gör!

Jobbar du med byggservice är det av största vikt att ”fånga dagen”, d.v.s att löpande få in uppgifter om dagens arbete. Med dagens arbete menar vi inte bara nedlagda timmar, Next Project-återrapportering innebär utöver timmar även resor, plock från bil och förråd, användande av egen utrustning, dagboksanteckning, bilder och registrering av avvikelser/ÄTA.

Med Next Projects mobila återrapportering får vi din personal att rapportera enligt ovan varje dag (nyckelordet är enkelhet) och du får helt enkelt betalt för det du faktiskt levererat till din kund.

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!” Jan-Åke Kjeller, VD, Byggbröderna i Falkenberg AB.

Next projektverktyg på en surfplatta | Next

Att våga ta steget

Många av våra kunder som jobbar med byggservice talar om tiden före och efter Next Project och menar oftast den dramatiska fördelen det innebär att få in alla uppgifter ”automatiskt” varje dag. Rapportering varje dag innebär både rätt rapportering och komplett rapportering. Handen på hjärtat, hur många kommer ihåg på fredagen vad som gjordes i början på veckan?

Ingen mer dubbelregistrering

Som en ren bonus slipper ekonomi- och lönepersonal all manuell registrering av såväl kundfakturor, leverantörsfakturor som löneunderlag. På de lite större byggservicebolagen innebär det här många timmars besparing per månad.

25 års branscherfarenhet & över 3 000 kunder

Första Next Project-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 3 000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.

Next Project – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjat om tidrapporter, korrigering av oläsliga tidrapporter och därefter manuell registrering av tid för både lön och fakturering. Känns det igen? Sluta slösa tid i onödan – med ett modernt, mobilt rapporteringsverktyg kan du spara enormt mycket tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer omtidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsordrar är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre ordrar inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men den kan också skapas ute på en mobil enhet. Både fakturaunderlaget och löneunderlaget är klart så snart fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är inte det?

Läs mer omarbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med Next Project ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer omfakturering

Next Project innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns även sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om

Affärssystem old

Next Project är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer omaffärssystem old

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan Next Project och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer omintegrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Microsoft Dynamics NAV
Briljant
IBS Enterprise
Fortnox
Kontek
Visma
IFS
Hogia
Flex

Referenser


”Jag är jättenöjd med Next Project och så glad att hela Lindstams jobbar med Next Project. I början fanns en viss inlärningsprocess, men skam den som ger sig. Nu är det bevisat i alla fall, vi har stenkoll på företagets totalekonomi. Den största fördelen med Next Project är att vi själva har kunnat anpassa och bygga funktionerna efter våra och byggbranschens förutsättningar. Jag har jobbat med många andra verktyg, men Next Project är så mycket bättre. Med Next Project kan jag med några enkla klick få reda på vad som står i kontrakten, vad kunderna beställt, vilka kostnader det medfört och vad vi därmed kan ta betalt för”

Läs mer om hur Lindstams Bygg använder Next Project!

Richard Lundberg

Affärschef, Lindstams Bygg

”Det är ju tack vare Next Project, och en del andra faktorer, vi fått koll på allt och därmed tjänat mer pengar. Ni kan alltid ange oss som referens”

Andreas Wilzén

VD på Wilzens Byggtjänst AB

”Sen vi skaffade Next Project har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projekters gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare.”

Richard Lundgren

VD och ägare av Lundgrens smide AB

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!”

Jan-Åke Kjeller

VD, Byggbröderna i Falkenberg AB

”Vi kom över till Next Project efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!”

Mika Dempe

Administratör, Dextera Bygg AB

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – Next Project.

Boka demo