Byggservice

Med NEXT fångar du alla kostnader som kan bli intäkter.

Boka demo

Betalt för allt arbete

Få med alla intäkter ute i fält direkt och fånga nyttjande av maskiner och material för vidarefakturering.

Skapa favoritlistor

Enkel åtkomst till era vanligaste verktyg och material säkrar att ni får med allt från fält.

ÄTA-hantering

Med NEXT kan du dokumentera dina ÄTOR i realtid med både text och foto.

Mobilt & molnbaserat

Jobba var du vill, alltid uppdaterat. Använd mobil, surfplatta eller dator.

Lösning för en framgångsrik byggserviceaffär

NEXT för byggservice har alla de specifika funktioner som krävs för att hjälpa dig att driva en framgångsrik byggserviceaffär. Här hittar du självklara funktioner som exempelvis:

  • projekt- och orderhantering
  • integration med ekonomi och lön
  • mobil tidrapportering
  • leverantörsfakturor
  • kostnader
  • intäkter
  • kundfakturor
  • foton
  • dokumentation
  • egenkontroller

Det finns också mer avancerade funktioner som ekonomiska nyckeltalsberäkningar, resursplanering och tidplaner. Du väljer själv vilken nivå du vill vara på och betalar därefter.

Boka en demo av NEXT

Låt en av våra experter visa fördelarna med NEXT.

Boka demo

Mobil återrapportering – få med allt ni gör!

Jobbar du med byggservice är det av största vikt att ”fånga dagen”, d v s att löpande få in uppgifter om dagens arbete. Med dagens arbete menar vi inte bara nedlagda timmar, en NEXT-återrapportering innebär utöver timmar; resor, plock från bil och förråd, användande av egen utrustning, dagboksanteckning, bilder och registrering av avvikelser/ÄTA.

Med NEXT mobila återrapportering får vi din personal att rapportera enligt ovan varje dag (nyckelordet är enkelhet) och du får helt enkelt betalt för det du faktiskt levererat till din kund.

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!” Jan-Åke Kjeller, VD, Byggbröderna i Falkenberg AB.

Att våga ta steget

Många av våra kunder som jobbar med byggservice talar om tiden före och efter NEXT och menar oftast den dramatiska fördelen det innebär att få in alla uppgifter ”automatiskt” varje dag. Rapportering varje dag innebär både rätt rapportering och komplett rapportering. Handen på hjärtat, hur många kommer ihåg på fredagen vad som gjordes i början på veckan?

Ingen mer dubbelregistrering

Som en ren bonus slipper ekonomi- och lönepersonal all manuell registrering av såväl kundfakturor, leverantörsfakturor som löneunderlag. På de lite större byggservicebolagen innebär det här många timmars besparing per månad.

25 års branscherfarenhet & över 2 000 kunder

Första NEXT-versionen utvecklades åt NCC Byggservice på 90-talet. Med 25 års erfarenhet och över 2000 kunder hjälper vi företag inom alla branscher i byggsverige varje dag.

Varför NEXT?


Ordning och reda ger en bättre lönsamhet

Alla som arbetar i entreprenadbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett entreprenadföretag.

Skräddarsytt för branschen, in i minsta detalj

Den första versionen av dagens NEXT byggdes åt NCC-koncernen redan 1994. Under åren har vi samlat på oss 200 års gemensam branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet. Majoriteten av våra användare är hantverkare, eller f d hantverkare, något som vi tagit stor hänsyn till vid utvecklingen.

Mobila lösningar ökar effektiviteten

Skräddarsydd mobil applikation för rapportering av tid, arbetsorder och dagboksnoter. Nå alla medarbetare, oberoende av datamognad. Data som registreras i de mobila enheterna utgör underlag för projektuppföljning, lön och fakturering utan att ett enda papper har varit inblandat.

Bättre kvalitet på indata och snabbare fakturering

Via daglig mobil återrapportering höjs kvaliteten på inrapporterade data enormt. Daglig rapportering innebär korrekt rapportering, och det är också betydligt enklare att få kontroll på om arbetet är tillkommande eller ej.

NEXT – funktioner som förenklar er vardag

Tidrapport och projektdagbok

Tjata om tidlappar, rätta oläsliga tidlappar och därefter manuellt registrera tid för både lön och fakturering. Känns det möjligen igen? Men det är helt i onödan – med ett modernt mobilt rapporteringsverktyg sparas enormt med tid, samtidigt som du får med viktig information om resor, foton, ÄTA, dagboksnoteringar, plock från bilen samt lån av utrustning från förrådet.

Läs mer om tidrapportering för byggbranschen

Arbetsorder

Effektiv hantering av arbetsorder är helt avgörande för lönsamheten för företag som sysslar med mindre order inom bygg- och servicesektorn. En arbetsorder kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, men kan också födas ute i en mobil enhet. Både fakturaunderlag och löneunderlag klart när fältpersonalen klarmarkerar ordern – hur bra är det?

Läs mer om arbetsorder

Fakturering

Att fakturera löpande uppdrag är ett pusslande. Timmar, material, lagerplock och UE-kostnader ska sammanställas och redovisas och påslagen ska beräknas korrekt utifrån vad som avtalats. Med NEXT ligger alla uppgifter klara och faktureringen handlar mer om att komplettera, justera och godkänna än om att leta efter alla underlag. Du skapar fakturan på minuter istället för timmar, och får dessutom med allt – det gör skillnad!

Läs mer om fakturering

Projektplanering

NEXT innefattar det mesta du kan förvänta dig av ett professionellt projektverktyg. Utöver alla grundläggande uppgifter som t ex projektledare, kund och status, finns sofistikerade funktioner för dagbok, budget, ÄTA, avstämning/prognos, uppföljning, planering, foton/dokumenthantering, fakturering, etc, etc. Där det är relevant finns givetvis alla uppgifter tillgängliga mobilt.

Läs mer om projektplanering

Privat: Affärssystem

NEXT är ett renodlat produktionssystem, men tillsammans med våra partners som levererar ekonomi- och lönesystem skapar vi ett helintegrerat mobilt affärssystem skräddarsytt för bygg och entreprenadbranschen. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att manuellt registreringsarbete minskar dramatiskt samtidigt som problemet med att hålla flera system uppdaterade försvinner helt.

Läs mer om privat: affärssystem

Integrationer ekonomi & lön

Syftet med integrationerna är att överföra information mellan NEXT och ekonomi- respektive lönesystemet så att all väsentlig projektinformation finns samlad på en plats. Konsekvensen blir att onödigt registreringsarbete försvinner samtidigt som risken för fel minskar dramatiskt. Integrationer sätts i princip alltid upp för att dela information avseende kunder, leverantörer, projekt, bokföring, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

Läs mer om integrationer ekonomi & lön
Integrerat med
Hogia
Fortnox
Flex
IFS
Visma
Microsoft Dynamics NAV
Briljant
IBS Enterprise
Kontek

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo