Under slutet av 2021 förvärvade Next bolaget Byggplanen som på kort tid har etablerat en stor kundbas i Sverige. Sedan förvärvet har tillväxttakten ökat ytterligare och intresset växer för varje dag. För kunder i Next Project innebär förvärvet att ett professionellt planeringsverktyg nu erbjuds som en ordinarie modul. Byggplanen fungerar som ett snabbt och kraftfullt verktyg för entreprenörer, konsulter och byggherrar, både i form av en stand-alone produkt eller i integrerad form i Next Project.

Vi blev en del av Next familjen under hösten 2021 framför allt för att vi såg att produkterna kompletterade varandra pass bra. Dessutom riktar vi oss mot samma kundgrupp – så ett samarbete med Next var ett naturligt steg i att bygga byggbranschens snabbaste och enklaste tidsplanering. Under försommaren 2022  släppte vi första integrationen mellan Next Project och Byggplanenoch i samband med detta bytte Byggplanen namn till till Next Planning. Next Planning. Nu har vi tagit steget in i UK och avser att fortsätta tillväxtresan i både Norden och i Europa.
säger Johnny Wulcan grundare av Byggplanen.

För dig som befintlig kund till Byggplanen innebär förändringen att Byggplanen.se från och med årsskiftet skickar sina besökare vidare till next-tech.com där du loggar in i verktyget på samma sätt som tidigare. I övrigt ingen skillnad förutom att produkten numera heter Next Planning.

Utöver Nexts uppköp av Byggplanen inkluderas också förvärv som svenska Byggsamordnaren och norska Checkd. Next som bolagsgrupp växer kraftigt och finns nu på plats på tre Sverigekontor, i Stockholm, Göteborg och Linköping samt i Oslo, Norge och Hanoi, Vietnam.

Under 2022 etablerade Next närvaro i England, där Next Planning blir en av de första produkterna som lanseras.