ME-företag

Det kompletta affärssystemet för maskinentreprenörföretag

ME (Maskinentreprenörerna) har idag cirka 4 000 medlemsföretag som är verksamma inom mark och anläggning, allt från enmansföretagaren till stora bolag som omsätter hundratals miljoner kronor.

Att säga att man jobbar med ”mark och anläggning” kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten, köra ett lass grus till att bygga hamnanläggningar. Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att ”fånga dagen”.

Som markentreprenör jobbar du ofta utifrån en à-prislista eller löpande, med Next Project ges du möjligheten att dagligen få in rapporter över framdrift i form av följesedlar från transporter, schaktmängder, maskintimmar, ÄTA- och UE-rapportering. Självklart får du även med underlag till lön som kan läsas in i löneprogrammet i samband med lönekörning.

Många av våra kunder inom mark och anläggning beskriver ofta sin situation innan Next Project på följande sätt:

 • Det ligger ofta drivor av följesedlar och leverantörsfakturor och väntar på ditt skrivbord.
 • Det är stressigt att alltid ligga efter med fakturering.
 • Man har inte alltid koll på ekonomin vilket skapar oro med jämna mellanrum.
 • Osäker om allt verkligen kommer med till fakturaunderlaget. Det finns helt enkelt inte tid att ha koll på allt.
 • På egna entreprenader skulle de vilja ha bättre koll på ÄTA-jobben och gärna hålla beställaren löpande uppdaterad om läget.
 • Under säsongen går det åt både kvällar och helger till pappersarbetet.
 • Får vi i slutändan verkligen betalt för allt nedlagt arbete, material och maskiner?

Next Project ger dig en helt annan vardag

Med en affärslogik hämtad från NCC, och en mobil applikation som medger daglig återrapportering av maskintid, arbetstid, material och dagbok får du en helt annan arbetssituation och en helt annan kontroll på verksamheten. Att följesedlar och fakturor kommer in digitalt betyder daglig kontroll på ekonomin och en möjlighet att fakturera ”när du vill”, samtidigt som det administrativa pappersarbetet minskar dramatiskt.

 • Hanterar projektåtaganden i form av schakt/gräv och de små transportorderna på olika sätt – det är helt olika typer av uppdrag som också bör hanteras olika.
 • Komplett stöd för alla typer av mängdrelaterade uppdrag.
 • Beräknar i bakgrunden fram respektive maskins ekonomi. Indata hämtas automatiskt i realtid i samband med maskinisternas dagliga rapportering.
 • Kan vid daglig rapportering även registrera faktisk tid per maskin.
 • Alla använda resurser kan följas upp totalt, eller per period. Gäller både ekonomi och maskinernas gångtid.
 • Signering av digitala följesedlar.
 • Rapporterad tid till lön ställs automatiskt mot debiterbar maskintid. Avvikelser är spårbara per medarbetare i realtid.
 • Projektuppföljning kan ske på alla nivåer, från maskin- och individnivå upp till projektnivå
 • Efterkalkyler beräknas automatiskt på alla genomförda uppdrag. Vid beräkningen tas även hänsyn till samtliga interna kostnader/resurser som är utnyttjade i uppdraget. Förutsättningen är att interna resurser har en intern i prislistan.
 • Tack vare automatiska efterkalkyler kan analyser enkelt göras där man kan jämföra lönsamheten på olika typer av uppdrag mot varandra, t ex schaktjobb, transportjobb, privatkunder/företag, egna uppdrag mot UE-jobben, o s v.
 • Snöröjningsjobb kan ligga som stående order.
 • Unika ”plocklistor” för olika roller vid mobil tidrapportering. (Grävmaskinister och chaufförer använder ofta olika resurser, i Next Project visas enbart de maskiner och material som är aktuella för rollen)

Klarar våra gubbar verkligen av det här?

Alla verkar överens om att mobil återrapportering är framtidens melodi. Det stora frågetecknet är snarare hur fort förändringen kommer att ske, och om vi kan få våra chaufförer och maskinister att rapportera via telefon eller surfplatta istället för på en pappersföljesedel.

Vi på Next One Technology har genom åren hjälpt hundratals branschkollegor att komma över tröskeln och vi står väl rustade att hjälpa även er!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera vidare kring Next Project som verktyg för er verksamhet, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. Boka en demo här.