Installation och service

Förenklad administration med NEXT projekt- och affärssystem

I NEXT finns funktionalitet speciellt framtagen för företag som jobbar med installation och service. När det gäller grundläggande funktioner avseende projekt- och orderhantering skiljer sig inte installatörerna på något markant sätt från övriga hantverkare. Man jobbar såväl med större fastprisåtaganden som mindre servicejobb, precis på samma sätt som byggarna.

”När vi såg NEXT insåg vi att vi inte bara kunde få hjälp med att få snurr på den mobila tidrapporteringen utan även förenkla vår orderhantering och fakturering med hjälp av systemet” – Bo-Staffan AnderssonEkonomicontroller, SandbäckensLäs mer om hur Sandbäckens använder NEXT!

Vid olika former av löpande åtaganden skiljer sig dock sättet att debitera för utnyttjat material. På el/tele-sidan kan det röra sig om kablage eller elektroniska komponenter, och på VS-sidan om rördelar eller kopplingar som plockas ur bilen eller från förrådet och därmed inte genererar någon orderspecifik faktura från grossisten.

Samtidigt fungerar många installatörer som återförsäljare av grossisternas artiklar/material och tar därmed också betalt på artikelnivå på ett helt annat sätt än på bygg- och marksidan. Många gånger består en betydande del av installatörernas affär av artikelförsäljning, och mycket stor energi har därmed lagts på att automatisera hanteringen av artiklar, i synnerhet i samband med fakturering av dessa.

För större installationsbolag är det av största vikt att inköpen inte bara hanteras effektivt utan även lotsar bolaget till den grossist som kan erbjuda det bästa priset för den aktuella entreprenaden. I syfte att stödja detta är NEXT integrerat med den marknadsledande leverantören av inköpssystem för installationsbranschen, Symbrio. Integrationen innebär att inköpen hanteras fullt ut i Symbrio, men att prissättning till kund och vidare hantering av artiklarna, inklusive fakturering och uppföljning, sker i NEXT.

Utöver ovan nämnda skräddarsydda funktioner har NEXT alla de specifika funktioner som du kan förvänta dig av ett professionellt projekt- och affärsverktyg. De grundläggande funktionerna inkluderar projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering/bokförda timmar, leverantörsfakturor, ÄTA, budget/prognos, kostnads- och intäktsuppföljning, kundfakturor, foton och dokument, tid- och resursplanering, underlag för successiv vinstavräkning, o s v.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera vidare kring NEXT som verktyg för er verksamhet, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. Kontaktinformation hittar du här.