Entreprenad

Flexibelt projekt- och affärssystem för entreprenadföretag

Entreprenadflödet är relativt komplext eftersom det innefattar en rad olika delmoment och många olika inblandade yrkesroller. För entreprenadkunder är dokumentationsbehovet mycket drivet av legala krav samt krav från beställare.

All administration samlat på ETT ställe 

Nedan listas de övergripande funktionerna i Next Project som används av entreprenadföretag. Bredden i Next Project gör det möjligt att samla stora delar av projektadministrationen på ETT ställe. Det förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt.

 • Dokumentationsstöd
 • Kontroll på projektet/projektledning/roller
 • Projektbehörigheter
 • Inköp & Inköpsplanering (beta)
 • Projektekonomi/uppföljning
 • Budget/Prognos/Successiv vinstavräkning
 • Tidrapportering & attestering
 • Avvikelser – Fråga/Svar (alfa)
 • ÄTA-hantering
 • KMA-stöd/Egenkontroller
 • Leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • Integrationer ekonomi/lön
 • Mobilitet/moln
 • Portal/dela information i samverkan
 • Fakturering

Projektekonomi

På stora entreprenader är kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv ÄTA-hantering av mycket hög prioritet. Har du jobbat på något av de rikstäckande entreprenadföretagen kommer du att känna igen dig. Prognosmodulen i Next Project följer nämligen exakt de principer för avstämning, prognos och koppling till successiv vinstavräkning som är standard i branschen.

Importmöjligheter från kalkylprogrammen BidCon, MAP och Wikells i kombination med integration med ekonomisystemet innebär ett minimum av manuellt arbete samt att projektekonomin uppdateras löpande i bakgrunden. Även leverantörsfakturor hittar automatiskt till rätt projekt i Next Project utan någon manuell hantering.

Via Next Project mobilklient får ni dagligen in registrerade timmar så att ni i realtid kan stämma av budgeterade timmar mot verkligt utfall.

Inköp och inköpsplanering

I Next Project kommer du att kunna administrera hela er inköpsprocess från anbud till avslutat projekt. Inköpsmodulen stödjer även dokumenthantering. Du kan skapa t.ex. anbudsmallar med autofyll-funktion för att enkelt distribuera anbud till leverantörer.

 

Dokumentation, KMA, besiktningar & egenkontroller

Är du certifierad enligt BF9K, Povel eller annat ISO-baserat system hittar du fullt stöd för hantering av dokumentmallar inklusive möjligheten att fylla projektdokumenten med uppgifter från NEXT-projektet. Dokument och checklistor kan göras tillgängliga mobilt eller delas ut till portal för externa aktörer så som beställare, UE, konsulter eller leverantörer. Läs vidare om hur vår tjänst DocOnline underlättar er dokument- och mallhantering.

NEXT har nyligen (2020/12) förvärvat norska bolaget Checkd.it. Checkd är ett molnbaserat system för digitala besiktningar och egenkontroller i fält. Lösningen gör det möjligt att enkelt dokumentera & delegera avvikelser men också hantera entreprenadens behov av egenkontroller. 90 sek film om Checkd.

Dagbok och ÄTA

Dagbok och ÄTA-hantering följer de gängse rutinerna i branschen för redovisning åt beställaren. Dagboken kan föras i mobil enhet och kan enkelt kompletteras med foton som tas direkt på plats.

”Vanliga” projektfunktioner

Utöver ovan redovisade specifika funktioner för fastprisentreprenaden uppfyller Next Project givetvis alla de grundläggande krav du ska ställa på ett professionellt projekt- och affärssystem. Du hittar funktioner som projekt- och orderhantering, komplett integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, dokumentation, resursplanering, tidplan, o s v.

Next & Byggsamordnaren

Vid årsskiftet 2019/2020 gick Next samman med Byggsamverkan som har projektstyrningssystemet Byggsamordnaren (Läs pressreleasen). Byggsamordnaren är mycket utbrett bland entreprenadföretag i Sverige där ca 1300 företag använder systemet idag och det har varit branschstandard under lång tid.  Tillsammans är vi en ledande leverantör mot större entreprenadbolag (läs vidare om planen framåt).

Kontakta oss!

Vill du höra mer om våra verktyg? Tveka inte att höra av dig till oss! Kontaktinformation hittar du här.

Läs mer

Ladda ner vår PDF och läs mer om NEXT för Entreprenader.