Verdien av Next: Så mye kan du spare og vokse med vårt prosjektverktøy

Undersøkelse

I dag er det viktigere enn noensinne for aktører innen byggebransjen å holde kontroll på kostnader, tid og ressurser. Bedrifter som bruker moderne forretningssystemer opplever ofte en markant forbedring i sin kontroll og effektivitet, vokser raskere og oppnår høyere marginer. Ved å digitalisere og automatisere mange av de daglige prosessene kan bedrifter fokusere mer på selve byggingen og mindre på papirarbeid.

Vi ønsker å få en dypere forståelse av hvor mye verdi våre kunder får ut av å bruke våre produkter og tjenester. For å finne ut av dette gjennomfører vi nå en omfattende studie sammen med en ekstern partner. Vi benytter både en storskalaundersøkelse og en dybdeanalyse av våre kunders atferd for å kvantifisere den verdien Next skaper. De tidlige resultatene er svært lovende. For en gjennomsnittlig bruker genererer Next ofte en årlig avkastning på 9-30 ganger investeringen. Dette betyr at en kunde som betaler 80 000 kr per år for Next, oppnår en intern verdi på mer enn 700 000 kr årlig. Så, hvor kommer denne verdien fra?

Kvantifisert verdi av Next i forhold til kostnaden

Effektivitet, kostnadsbesparelser og risikominimering

Next bidrar sterkt til økt effektivitet, kostnadsbesparelser og risikominimering for våre kunder. Vi ser blant annet at våre kunder bruker mindre tid på ikke-verdiskapende aktiviteter på grunn av smidigere og automatiserte prosesser, noe som gjør det mulig å gjennomføre flere prosjekter og oppnå enda større vekst. I praksis sparer en feltarbeider i gjennomsnitt opptil 2 timer per uke, en prosjektleder opptil 3 timer per uke, og en administrator 4 timer per uke ved bruk av Next.

Videre muliggjør Next en mer effektiv fakturering som reduserer tiden fra arbeidet er utført til fakturaen blir betalt. Dette frigjør kapital for Nexts kunder og reduserer kapitalkostnader, slik at de ikke fungerer som bank for kundene sine. For eksempel kan en kunde med en omsetning på omtrent 150 millioner kroner per år som klarer å redusere tiden fra arbeidet er utført til fakturaen blir betalt med gjennomsnittlig 10 dager, spare rundt 180 000 kroner per år ved å bruke Next. I tillegg kan de påta seg flere og større prosjekter uten å bekymre seg for likviditetsproblemer.

Økt vekst og lønnsomhet

Når vi sammenligner våre kunder med bransjegjennomsnittet, ser vi store forskjeller i veksttakt. En gjennomsnittlig Next-kunde vokser med omtrent 10 % per år, sammenlignet med bransjekollegers gjennomsnittlige vekst på 6 %. Dette betyr at et selskap som omsetter for 50 millioner kroner i dag, vil omsette for mer enn 80 millioner kroner om 5 år hvis de bruker Next, sammenlignet med rundt 65 millioner kroner for en bransjekollega som bruker andre eller ingen forretningssystemer.

Nexts kunders vekst sammenlignet med bransjekollegaer med andre eller ingen forretningssystemer

Den raske veksten drives av flere faktorer. Next muliggjør blant annet raskere og mer presise anbud, fra tre uker for et anbud til to dager. I kombinasjon med at hver ansatt har kapasitet til å håndtere flere prosjekter på grunn av de tidsbesparelsene Next muliggjør, øker antallet prosjekter for en gjennomsnittlig kunde med omtrent 10 % per år. Samtidig ser systemet at våre kunder opplever en årlig økning av inntekter fra endrings- og tilleggsarbeid med omtrent 25 % – drevet av et økt antall rapporterte endrings- og tilleggsarbeid med 10 %, samt en økning i gjennomsnittsverdien på 14 % årlig.

Next forbedrer også kostnadsestimatene betydelig gjennom både budsjett- og prognoseverktøy. Dette gjør at våre kunder kan vinne flere prosjekter med mer nøyaktige tilbud, samtidig som prosjektrisikoen reduseres vesentlig gjennom bedre kontroll over kostnader.

Voks sammen med oss

I Next fortsetter vi å investere i å forbedre våre produkter og tjenester ytterligere for å sikre at våre kunder oppnår enda mer verdi. Med innsiktene fra denne studien kan vi fortsette å være målrettede i våre investeringer og utviklingsinnsatser fremover.

Vil du få enda mer verdi ut av Next og få hjelp til å oppnå tilsvarende resultater? Kontakt oss her hvis du er en eksisterende kunde, eller book en demo hvis du vil se mer av vårt prosjektverktøy.

Les hva våre kunder sier

Oppdag hvordan Next revolusjonerer prosjektledelsen din – les referansene våre og dra nytte av fordelene med Next.

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Struktur og orden for Lindstams Bygg med nytt prosjektverktøy tilpasset konstruksjon

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Før Next Field hadde jeg ofte full innboks med mye ulest e-post

Vårt team er her for å hjelpe deg

Book en demo med en av våre eksperter, og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift.