Vi leverer et skybasert forretningssystem og prosjektverktøy for bygge-, service- og entreprenørbransjen og en plattform for inspeksjon, kommunikasjon og dokumentasjon, med fokus på KMA, for alle typer byggeprosjekter. Selskapet består av merkevarene Next Project og Next Field som sammen utgjør en markedsledende aktør med brukere i hele Norden, England og Tyskland. Selskapene innenfor Next-gruppen har over 90 ansatte i tre land og en av eierne er Monterro, som er den ledende investoren innen B2B-programvare i Norden, med mål om å gjøre nordiske programvareselskaper til markedsledere.