Har det hendt at en ansatt eller underentreprenør ikke gjorde det du ba dem om?
Det er ikke nødvendigvis fordi de er dårlige i jobben sin, men det skyldes ofte at den grunnleggende kommunikasjonen ikke er på plass.